Nieuw Markland College kost 12,6 miljoen euro

OUDENBOSCH - De gemeente Halderberge wil in november 11,6 miljoen euro opzij leggen voor een nieuw Markland College. De schoolstichting heeft zelf ook 1 miljoen gereserveerd voor nieuwbouw. 

Inspelend op stijgende onderhoudskosten en een krimp in leerlingenaantal lanceerde de schooldirectie eerder dit jaar nieuwe huisvestingsplannen. Burgemeester en wethouders van Halderberge hechten zeer aan het belang van goed middelbaar onderwijs in Oudenbosch. De bereidheid om diep in de buidel te tasten voor gedeeltelijk vervangende nieuwbouw is aanwezig, al heeft de gemeenteraad het laatste woord. De raadsleden kregen dit voorjaar een rondleiding door de school.

'Over de houdbaarheidsdatum'

Tijdens de behandeling van de begroting 2018 kunnen de politieke partijen zich daarover uitspreken. De huidige onderwijsgebouwen zijn volgens de schooldirectie 'over de houdbaarheidsdatum' heen. Het voormalige Thomas More College dateert van 1974, het LTS-gebouw zelfs uit 1948. Het hart van het scholencomplex, bestaande uit de Mavo-vleugel, centrale entree en de Utopiazaal zijn van veel recenter datum. In de planvorming blijf dit middengedeelte aan de Pagnevaartweg overeind en komt daaromheen een nieuw, compacter schoolgebouw.

Overcapaciteit

,,Het Markland College kampt met overcapaciteit van gebouwen'', zei wethouder Jan Mollen donderdag tijdens het wekelijks persgesprek. ,,Omdat ook Zevenbergen volwaardig middelbaar onderwijs heeft gekregen, is het aantal leerlingen afgenomen tot zo'n 1100. De huidige leshuizen zijn feitelijk te groot geworden.'' Voor de gemeente is er een gedeeltelijk terugverdienmodel. Met een compacter scholencomplex kunnen de terreinen van de LTS en Thomas More worden overgedragen aan de gemeente. Op termijn is daar woningbouw mogelijk.

Het voorbereidingskrediet van 11,6 miljoen euro is nodig om een programma van eisen en een voorlopig ontwerp op te stellen. College en stichting Markland College willen de vaart in de plannen houden, temeer omdat in omliggende plaatsen de laatste jaren veel nieuwbouw is gepleegd in het middelbaar en beroepsonderwijs.

Volledig scherm
© Thinkstock