ND roept Schenk op matje

Oppositiefractie Nieuwe Democraten heeft voor de raadsvergadering van 8 december een interpellatiedebat aangevraagd met wethouder Saskia Schenk over de informatieverstrekking door het college van B en W over de wijze waarop de gemeentebegroting 2017 recent is behandeld.

Fractieleider Ton Schijvenaars zegt sterke aanwijzingen te hebben dat de raad, en in het bijzonder zijn fractie, willens en wetens door het college op het verkeerde been is gezet. Het draait om de afspraak die college en de coalitiefracties van Roosendaalse Lijst, CDA, VVD en SP maakten om bij de begrotingsbehandeling moties en amendementen achterwege te laten en voorstellen vanuit de oppositie evenmin te behandelen. Namens de coalitie maakte Eric de Regt van Roosendaalse Lijst die afspraak op 15 oktober bekend, terwijl de deal feitelijk al op 10 oktober tijdens een Ronde Tafel tussen college en coalitie was overeengekomen, aldus Schijvenaars. Toch kreeg Schijvenaars tijdens de raad van 13 oktober van wethouder Schenk te horen dat hij  moties over meer geld voor groenonderhoud tijdens de begroting moest indienen. Schenk wekte daarmee de indruk dat de moties normaal behandeld zouden worden, terwijl ze wist dat dit niet zou gebeuren. De interpellatie is voor het hele college en niet alleen voor Schenk bedoeld. De wethouder ontkent de aantijgingen overigens ten stelligste. Schijvenaars wil de onderste steen boven; hij ziet het als een principiële kwestie in de omgang tussen college en raad.