Volledig scherm
Luchtfoto van het Sita-complex, aan de Potendreef in Roosendaal. Naast het Sita-complex is de Biomineralenfabriek in Roosendaal gepland. © Archieffoto Aeroview

'Milieueffect Roosendaalse mestfabriek niet goed onderbouwd'

ROOSENDAAL - De effecten op het milieu van de geplande biomineralenfabriek aan de Potendreef in Roosendaal, zijn niet goed onderbouwd. Daardoor is het lastig om het milieubelang goed mee te wegen bij het besluit over afgifte van een omgevingsvergunning voor de mestfabriek.

Zo luidt de kritische conclusie van de onafhankelijke Commissie mer over het milieueffectrapport voor de mestverwerkingsfabriek. De commissie wil dat de gemeente Roosendaal de gaten in het mer-rapport aanvult. Wethouder Cees Lok laat weten dat het college van B & W daarmee aan de slag gaat. Hij benadrukt dat er geen fouten in het rapport staan, maar dat er aanvullingen nodig zijn.

Punt is, aldus Lok, dat Biomineralen BV met nieuwe technieken gaat werken voor de productie van mestkorrels. Daarom is het moeilijk om de milieueffecten precies in te schatten en een vergelijking te maken met andere mestverwerkingsinstallaties. Toch moet daarover meer duidelijkheid komen, vindt de Commisie mer die stelt dat de uitstoot van stikstof, lucht en geur en de effecten daarvan op natuur en gezondheid 'mogelijk worden onderschat'.

Gegevens waarmee de uitstoot is berekend, moeten veel beter onderbouwd worden. De onafhankelijke commissie deelt weliswaar de conclusie in het mer-rapport dat de fabriek uit gezondheidskundig perspectief 'acceptabel' is, maar de gevraagde aanvullingen kunnen straks mogelijk een ander licht op de zaak laten schijnen.