Markland College streeft naar compacter, nieuw schoolgebouw

OUDENBOSCH - In plaats van investeren in het onderwijs, kampt het Markland College Oudenbosch met almaar hogere onderhoudskosten. Gecombineerd met de krimp in leerlingenaantal ontvouwt directeur Antoine Tromp een eerste aanzet tot wat hij noemt 'een toekomstbestendig onderwijsgebouw'. 

,,We zijn een goede school met goede resultaten, maar de gebouwen zijn op. Met name het oude LTS-gebouw uit 1948 en het voormalige Thomas More College-complex uit 1974 raken over de houdbaarheidsdatum heen'', aldus Tromp, die vorige week de leden van de Halderbergse gemeenteraad een rondleiding gaf in de leshuizen. ,,Om in de toekomst kwalitatief onderwijs te bieden aan leerlingen uit Oudenbosch en omliggende dorpen gaan we een nieuw huisvestingsplan schrijven.'' Gestreefd wordt naar een energiezuinig, compact en modern schoolgebouw. Dat kan door een dalend aantal jongeren in de regio. ,,Ook komt er steeds meer onderwijs op maat, neemt het digitaal onderwijs toe en vraagt de begeleiding van leerlingen meer aandacht'', motiveert Tromp het terugbrengen van het aantal vierkante meters onderwijsruimte. ,,We zijn te ruim in ons jasje komen zitten. Hedendaags onderwijs vraagt om een moderne leeromgeving.''

In de voorgelegde scenario's blijft het hart van het scholencomplex aan de Pagnevaartweg overeind staan. De Utopiazaal en de Mavo-leslokalen zijn zo goed als nieuw. De andere gebouwen staan, als het aan de directeur ligt op de nominatie om gesloopt te worden. De plannen zouden vanaf 2020 gestalte moeten krijgen. ,,Het is nog geen vijf voor twaalf, maar als we nu niets doen wordt het kritisch. In de omliggende plaatsen is reeds geïnvesteerd in nieuwbouw, wij kunnen niet achterblijven. We hebben een uniek onderwijsaanbod met alle vormen van voortgezet onderwijs onder één dak, dus van beroepsgerichte leerweg tot en met gymnasium. Dat komt in de hele regio niet voor.'' 

Tromp roemde in zijn betoog de rijke onderwijstraditie van Oudenbosch, hetgeen ook afstraalt op het woonklimaat van Halderberge.