Volledig scherm
Voorkant van het Markland College, de TMC-vleugel. Deze gaat binnen nu en een paar jaar tegen de vlakte. © Thomas More College

Lastendruk Halderberge omhoog door rioolvernieuwing en nieuwbouw Markland College

OUDENBOSCH - Inwoners van Halderberge zijn in 2019 duurder uit. Burgers met een eigen huis betalen 4,3 procent meer woonlasten dan dit jaar. Voor huurders stijgt de lastendruk met 5,5 procent.

De stijging wordt veroorzaakt door grote investeringen, die voor 2019 op de rol heeft staan. Zo moet op meerdere locaties het rioolstelsel worden vervangen en staat het nieuwe Markland College prominent in het investeringsprogramma.

Een en ander blijkt uit de programmabegroting 2019 en meerjarenraming, met de gemeentelijke inkomsten en uitgaven voor de komende vier jaar. In 2018 ging de lastendruk nog omlaag, maar komend jaar staat de gemeente voor enkele fikse investeringsposten. Zo wordt er onder meer 11,6 miljoen euro in nieuwbouw voor het Markland College gestopt. Er ligt zo'n vier miljoen euro op de plank om het rioleringssysteem te ontlasten en extra waterbergingen aan te leggen. 

Mariabouw

Actuele bouwtekeningen van het nieuwe Markland College heeft de schooldirectie  nog niet voor handen. Feit is dat het scholencomplex compacter gaat wordenk, waardoor ook ruimte vrijkomt voor woningbouw. Om de plannen rondom het religieus erfgoed vlot te trekken is aankoop van de Mariabouw en achterliggende gronden noodzakelijk. Daar is een ton mee gemoeid.

Toch is wethouder Jan Mollen tevreden met het kleine positiive resultaat volgend jaar en de gunstige vooruitzichten in de jaren daarna. ,,Het college is blij met een sluitende begroting waarin uitvoering wordt gegeven aan het collegewerkprogramma 'Samen vooruit'. Extra geld wordt bijvoorbeeld uitgetrokken voor veiligheid, openbare ruimte, economie en het versneld bouwen van huizen.''

Schuldpositie

De effecten van de grote investeringen zijn volgens Mollen eind volgend jaar zichtbaar. ,,Vanaf 2020 valt het financieel beeld veel positiever uit. Van ruim vier ton in 2020 tot 1,9 miljoen in 2022. Dat betekent dat we minder hoeven te lenen. zodat we aan onze schuldpositie kunnen gaan werken.'' 

De rest van het college valt Mollen bij. Collega-wethouder Thomas Melisse haalt een citaat aan van Toine Theunis, financieel wethouder in Roosendaal. ,,Die waarschuwde alvast dat zijn stad komende jaren misschien wel op een houtje moet bijten. Dat gaat gelukkig voor Halderberge niet op, mede omdat we in tijden van bezuinigingen niet uit de band gesprongen zijn.''

De programmabegroting wordt op 25 oktober behandeld in een gecombineerde commissievergadering, Op 8 november neemt de gemeenteraad een besluit ove begroting en meerjarenbegroting.