Volledig scherm
© Hollandse Hoogte

Langer thuis wonen dankzij de blijverslening

OUDENBOSCH - Voor bankier spelen is geen taak van de gemeenten. Toch groeit het assortiment leningen waar inwoners een beroep op kunnen doen gestaag. Zo is er in Halderberge al een starters- en een duurzaamheidslening. En als de gemeenteraad donderdag akkoord gaat komt daar een blijverslening bij.

Voor jonge Halderbergenaren op zoek naar een huis binnen de gemeente is de starterslening een stimulans. Wie z'n huis energiezuinig wil maken, kan bij de gemeente aankloppen voor een duurzaamheidslening. En om particuliere woningeigenaren te enthousiasmeren hun huis levensloopbestendig te maken wil de gemeente nu de blijverslening invoeren.

De lening sluit volgens het college goed aan bij de recent vastgestelde woonvisie. Daarin wordt specifiek ingegaan op langer zelfstandig wonen van senioren. In Halderberge staan 13.182 woningen, waarvan 65 procent particulier bezit. De blijverslening draagt volgens wethouder Hans Wierikx bij aan betere bewustwording bij ouderen van de woonmogelijkheden. ,,Een toenemend aantal senioren wil graag bouwkundige of domotica aanpassingen aan de woning mits daar een financiële regeling tegenover staat. Voor de gemeente heeft het als voordeel dat de woningvoorraad toekomstbestendige woningen toeneemt. Het bewerkstelligt een beter woon- en leefklimaat.''

Het college redeneert dat de aanpassingen aan de woning een preventieve werking zullen hebben op de zorgvraag. Oftewel: die groep senioren zal minder snel een beroep doen op het Wmo-budget.

De hoogte van de blijverslening is minimaal 2500 euro en maximaal 17.500 euro. Leningen tot 10.000 euro kennen een looptijd van tien jaar. Boven dat bedrag wordt de looptijd verdubbeld.

In hetzelfde raadsvoorstel wordt met de budgetten van starters- en duurzaamheidslening geschoven. Gemiddeld verstrekt Halderberge zo'n 15 leningen van ongeveer 27.500 euro aan starters op de woningmarkt. Voor de duurzaamheidslening bij particulieren of bedrijven is de belangstelling nog niet zo groot: twee keer is de lening verstrekt. Wierikx: ,,Daarom gaan we schuiven het budget. Er was twee ton beschikbaar voor duurzaamheid en 160.000 voor starters. We hevelen 120.000 over naar de starterslening, zodat geen wachtlijsten ontstaan.''