Volledig scherm
Foto: DG

Lagere afkoopregeling bij parkeren in Halderberge

OUDENBOSCH - Dat Halderberge er de komende jaren honderd parkeervakken bij krijgt is prima, maar het mag niet ten koste gaan van verdere ontwikkelingen in de centrumgebieden. Voor ontwikkelaars, die geen kans zien parkeerplaatsen binnen hun plangebied te realiseren schrijft de gemeente een afkoopregeling voor.

Die was in de vorige parkeernota 25.000 euro. Het college wilde dat bedrag verlagen naar 7500 euro, maar ook dat bedrag ging een raadsmeerderheid te ver. Het zou de economische ontwikkelingen in de weg kunnen staan, zo oordeelde Bert Suijkerbuijk van Lokaal Halderberge. ,,Bovendien is het voor de realisatie van parkeerplaatsen niet altijd noodzakelijk om gronden aan te kopen.'' Hij stelde een verlaging naar 5000 euro voor.

Oppositiepartij VVD wilde de afkoopregeling helemaal afschaffen. ,,Zo'n bedrag is natte vingerwerk'', aldus raadslid Gerard Huijpen, die de inning geen oplossing van de forse leegstand in de dorpen vond. ,,Ontwikkelingen stimuleren in plaats van bemoeilijken.'' De liberalen kregen de andere fracties niet mee. Wie straks in Halderberge een project begint waarbij parkeervakken worden opgeofferd, betaalt 5000 euro. Eenmansfractie VDG hield vast aan het collegevoorstel. ,,Grondaankoop heeft nu eenmaal een prijs.''

Handhaving
De VVD hamerde ook op voldoende handhaving bij parkeerergernissen en daarom uitbreiding van het aantal Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA's). Ook daarop kreeg de partij geen steun. Dat er de komende vijf jaar honderd extra parkeervakken bij komen vond Huijpen nog vrij mager. ,,Dat zijn er maar twintig per jaar.'' Hij vroeg wethouder Jan Mollen de bussenparkeerplaats naast de basiliek te sparen gezien het sterk groeiende aantal toeristen. ,,Van 60.000 naar 100.000 per jaar.''

De groei in parkeerplaatsen zit hem vooral in oudere woonwijken, die niet berekend zijn op het toegenomen autobezit. Er worden haalbaarheidsonderzoeken gehouden naar een bewaakte fietsenstalling in het centrum van Oudenbosch en het invoeren van een blauwe zone. Jan Zagers van Progressief Halderberge vroeg het college eindelijk ook eens naar de Hoevense Sint Jansstraat te kijken. ,,Die discussie speelt al sinds 2012.''

  1. Beslag op vijf auto's bij actie op camping in Schijf

    Beslag op vijf auto's bij actie op camping in Schijf

    SCHIJF - Een actie met groot vertoon op camping De Witte Plas in Schijf, dinsdag. Geen woord van onvrede echter over het gemeenschappelijke optreden van gemeente, politie, belastingdienst, GGD West-Brabant en vreemdelingenpolitie. Een van de beheerders noemt het zelfs ‘prima’ dat opnieuw een stevige controle is uitgevoerd. ,,Een Fort Oranje II is dit zeker niet’’, verzekert burgemeester Marjolein van der Meer Mohr van Rucphen. ,,Dat willen we niet en dat wordt het niet.’’