Volledig scherm
Sinds afgelopen week kunnen de ontwerptekeningen van het laatste tracé van de rand Rucphen bekeken worden in het gemeentehuis: de zuidtak van zo'n 1.700 meter. Het werk aan de © gemeente Rucphen

Laatste 1.700 meter van randweg Rucphen kunnen in 2021 klaar zijn

RUCPHEN – Als alles de komende tijd meezit, kan de zuidelijke tak van de rondweg Rucphen in 2021 klaar zijn.

Dat zegt Ad van Dorst, die als projectmanager al sinds 2010 vanuit de gemeente leiding geeft aan het werk. ,,Maar dan moet echt alles meezitten, het voorbereidend werk, de grondaankopen, bestemmingsplanprocedure, aanbesteding en het werk zelf. De uitvoering kost vaak nog het minst tijd, in weerwil van wat mensen vaak denken.”

Reageren kan tot 4 september

Wie wil, kan sinds donderdag de stukken voor de nieuwe verbinding tussen de Sprundelseweg (vanaf de Industriestraat) en de Vorenseindseweg en Zundertseweg op het gemeentehuis gaan bekijken. Het gaat om het ontwerpbestemmingsplan en de technische tekeningen waarop iedereen tot 4 september een reactie kan geven. 

Quote

Verwerven grond is delicaat proces. Onteigenen willen we echt liever niet

Ad van Dorst, Gemeentelijk projectmanager randweg Rucphen

Aankoop grond is nog in volle gang

Genoemd tracé is zo’n 1.700 meter lang, 6.30 meter breed en gaat 5,2 miljoen euro kosten. De weg gaat over landbouwgrond, bos, open gebied en militair terrein. De gemeente is nog in de slag met enkele grondeigenaren over aankoop van de grond, zegt Van Dorst. ,,Dat zijn delicate processen. Onteigenen willen we liever niet, maar als je niet tot overeenstemming komt, kan het misschien niet anders. Defensie heeft al aangegeven geen probleem te hebben met verkoop.”

Volledig scherm
Wethouder Martien de Bruijn (links) en projectmanager Ad van Dorst (blauwe jack)nemen in 2018 een kijkje bij de aanleg van de Verlengde Vosdonkseweg. © Herbert Kats

Er komen twee rotondes in de zuidelijke tak: aan het begin bij de kruising Sprundelseweg/Industriestraat en aan het einde waar de nieuwe randweg aansluit op de Zundertseweg (N638); vanaf dat punt is de provincie voor het wegenonderhoud. ,,Komend vanuit Zundert ga je dan vanaf de Zundertseweg op een logische manier richting het Rucphense industrieterrein Nijverhei en niet naar het centrum van Rucphen.”

Geen vrachtverkeer meer door de dorpsharten 

En dat is precies de bedoeling van de omleidingsroute: doorgaand verkeer weren uit de dorpsharten en bedrijventerreinen makkelijker bereikbaar maken voor vrachtwagens. Het werk aan de randweg begon in 2010 met een voorbereidende studie die in 2011 werd vastgesteld. De Verlengde Helakkerstraat en de Bernhardstraat waren als eerste aan de beurt, toen volgden de Verlengde Vosdonkseweg en de reconstructie van de Rucphenseweg.

Volledig scherm
In de Bernardstraat verdwenen in 2016 bomen voor de aanleg van de randweg. © Robert van den Berge

Na de bouwvakvakantie begint het deel Kozijnenhoek – Industriestraat, een stuk van zo’n 600 meter lang. ,,Het gaat in feite om het vloeiend maken van de route. De nutsbedrijven beginnen met de leidingen, daarna starten wij, welk aannemer is nog niet bekend. Eind dit jaar zal dat deel klaar zijn.’

Na de zuidtak volgt nog een klein stukje richting nieuwbouwwijk De Leijkens. De totale omleiding (nieuw en reconstructie) is een kleine zeven kilometer lang, de totale kosten bedragen 25 miljoen euro. Woensdag 21 augustus 18.30 uur, info-avond gemeentehuis.

Volledig scherm
Wethouder Martien de Bruijn vorig jaar bij de opening van de Vosdonkseweg in Rucphen. © Florence Imandt