Kosten afval flink omlaag

Jos Hack

Rucphen - Huishoudens in Rucphen gaan het vanaf 1 februari 2017 in hun portemonnee merken dat de gemeente overstapt naar een andere verwerker. Alle tarieven gaan met ingang van die datum omlaag.

Zo gaat de jaarlijkse vaste bijdrage bijna met twintig euro omlaag. Een huishouden betaalt daarvoor nu nog 111,60 euro, maar vanaf februari daalt dat tarief naar 92,40 euro.

Het ledigen van een container (nu 2,70 euro per keer)  wordt 85 cent goedkoper en het tarief voor restafval zakt met 2,60 euro naar 5,25 euro. Ook het gebruik van een ondergrondse container wordt voordeliger. Vanaf februari wordt dat 1,05 euro per keer tegen 1,60 euro op dit moment.

De verlaging van deze tarieven zijn een tweede meevaller voor de Rucphense inwoners. Het college wijkt volgend jaar en ook in 2018 af van de verhoging met 2 procent van de onroerende zaakbelastingen. De gemeente kan dit doen omdat er de komende jaren in de begroting voldoende ruimte is om de jaarlijkse inflatiecorrectie met twee procent achterwege te laten.

De gemeenteraad heeft hieraan in de vorige maand gehouden begrotingsvergadering akkoord gegeven.