Volledig scherm
De Spuit Elluf Bouwclub (SEB) bouwt aan een wagen, die het kasteel Grimhuysen verbeeld. Dat is 150 jaar terug van de kaart geveegd. De bouwers hopen dat er na de optocht nog eens gezocht wordt naar sporen van dit oude kasteel in Gastel. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Komt het goud onder slot Grimhuyse dankzij carnavalsclub ooit echt boven de grond?

OUD GASTEL - Als het aan de bouwers van de Spuit Elluf Bouwclub (SEB) ligt, komen de restanten van kasteeltje Grimhuizen ooit nog eens bloot te liggen. In de optocht van Oud Gastel geven ze alvast een voorzetje met een replica van Grimhuysen en een verborgen schat.

Slechts weinig is bekend van het Middeleeuwse slot Grimhuysen, wat mogelijk zou verwijzen naar de aanwezigheid van wolven (isengrim) in de nabijheid. Amateurhistoricus Piet Peeters zegt dat alleen de straatnamen Slotstraat en Vijverstraat nog aan de burcht herinneren. ,,Het raakte in verval en is in de 19e eeuw afgebroken, later is er een boerderij op gebouwd. De pachtende boer werd Slotboer genoemd.‘’

Peeters kreeg bij een eigenaarswissel de kans op het perceel rond te kijken op zoek naar restanten van het kasteel. ,,Dat is al dertig jaar geleden. Niets aangetroffen, maar het zou interessant zijn met nieuwe technieken een poging te doen het uiterlijk van Grimhuysen te reconstrueren. Er is slechts één tekening van het slot bekend.‘’

Appeltje voor de dorst

Of er ook een schat in de grond ligt, laat Peeters aan de verbeelding van de carnavalsbouwers over. Om het Gastels carnavalsmotto ‘ut blienkt aon alle kaante’ te illustreren, vond Peter de Vos van SEB de mythe over slot Grimhuysen inspirerend. ,,In een boek over schatten in de Brabantse grond werd het ook genoemd. Het verhaal gaat dat de adellijke familie een schat in de grond had verborgen als appeltje voor de dorst in mindere tijden. Toen de laatste kasteelheren het slot verlieten wist niemand meer waar 'de blienkende schat’ lag.‘’

Bouwclub SEB is voortgekomen uit de brandweer. De Vos: ,,We hebben het serieus opgepakt en dat stimuleert clubs als Nedrobaba, Assiebak en Puitenvangers om ook steeds mooiere wagens neer te zetten. Concurrenten zijn we niet. In een groepsapp wisselen we vraag en aanbod uit. Wie materiaal te kort komt voor een bepaald ontwerp, haalt het bij de collega bouwers.‘’

Op de wagen van SEB is de blinkende schat inmiddels boven de grond gehaald. Peeters en De Vos geven tijdens de optocht de boodschap mee dat hernieuwd archeologisch onderzoek de mythe ontrafeld.