In Nieuwenbergh legt  Thuisvester Klik voor Wonen uit aan kritische Zeggenaren.
Volledig scherm
In Nieuwenbergh legt Thuisvester Klik voor Wonen uit aan kritische Zeggenaren. © peter van trijen/pix4profs

Informatieavond Thuisvester: ‘De Zeggenaren worden aan de kant geschoven’

ZEGGE - Hij wist dat de vraag zou komen en natuurlijk komt hij ook al heel snel. ,,Hoe zit het met die acht woningen in de Bergstraat, waarvan er niet een aan een Zeggenaar is toegewezen?” Henny Giesbergen, hoofd Wonen bij woningcorporatie Thuisvester, heeft er een hele kluif aan om dat uit te leggen.

Voor de informatieavond over het Klik voor Wonen-systeem voor het toewijzen van sociale-huurwoningen zijn donderdagavond zo’n 25 Zeggenaren naar gemeenschapshuis De Nieuwenbergh gekomen. Bij vergelijkbare avonden in Rucphen en Sint Willebrord was de opkomst laag, maar in Sprundel en Schijf was er ook veel belangstelling, vertelt Giesbergen. Klik voor Wonen, waar Thuisvester sinds 2016 bij is aangesloten, roept veel vragen op. Het systeem, op internet, is even wennen. ,,Ouwe mensen klikken niet”, roept iemand. Maar echt onverteerbaar vinden mensen dat bij de toewijzing van woningen nog maar twee criteria tellen: de harde inkomensgrens én hoe lang je ingeschreven staat. Een van de aanwezigen ziet het al voor zich: ,,Laat mij maar minder verdienen, dan kom ik tenminste in aanmerking voor een huis.”

Rechtvaardigheidsgevoel

Want dat je al heel je leven ‘op De Zeg’ woont en er nooit meer weg wil? Daar krijg je geen punt extra voor, als je naar een betaalbare senioren- of starterswoning wil verhuizen. Dat druist in tegen het rechtvaardigheidsgevoel van de mensen uit Zegge. ,,Dat Klik voor Wonen is zo groot; mensen uit Oosterhout kunnen hier komen wonen en de eigen inwoners worden aan de kant geschoven”, moppert iemand. Giesbergen snapt het sentiment, zegt hij. ,,Maar wij hebben de regelgeving te volgen.” De Europese wetgeving schrijft namelijk voor dat mensen vrijheid van vestiging hebben.

Die starters, oftewel de jongeren, blinken overigens uit door afwezigheid op de informatieavond. ,,Erg jammer”, vindt burgerraadslid Marion Buijk. Zij is degene die het hete hangijzer Bergstraat aan de orde stelt, zoals ze in de commissie ruimtelijke ordening ook al gedaan heeft. Van de onlangs opgeleverde woningen in de Bergstraat is er niet een aan een Zeggenaar toegewezen. ,,Als die 200 Zeggenaren op de wachtlijst niet in aanmerking komen, waarom passen jullie het woningaanbod dan niet op het profiel van de wachtlijst aan?” is haar oplossing. Maar daar wil Giesbergen niet aan. ,,Wij bouwen voor onze primaire doelgroep, de mensen met de lage inkomens”, antwoordt hij. Wel belooft hij onderzoek te doen naar de woonwensen van de Zeggenaren op de wachtlijst.

Wie in Zegge een sociale huurwoning in de wacht wil slepen moet over een lange adem, gemiddeld zo’n zes jaar, beschikken. In heel Rucphen komen op jaarbasis zo’n 150 woningen vrij. En dan krijgen ook nog eens de urgente gevallen, zoals de mensen met een medische urgentie of statushouders, voorrang. Toch verwacht Giesbergen de komende jaren niet veel uitbreiding in Zegge. ,,Daar is geen behoefte aan.’’