Volledig scherm
© ANP/Koen Suyk

Honderd parkeervakken extra in Halderberge

OUDENBOSCH - Als de gemeenteraad donderdag akkoord gaat, krijgt de gemeente Halderberge er de komende vijf jaar honderd parkeervakken bij. Dat gebeurt door bij reconstructies van met name oude woonwijken de parkeersituaties te optimaliseren. Met name de oudere wijken zijn niet berekend op het toegenomen autobezit. De verhoging van het aantal parkeerplaatsen is opgenomen in de kadernota parkeren 2017-2021, waarover de raad een besluit neemt.

Het college kondigt ook een actievere handhaving door de BOA's op parkeren aan. En er worden twee haalbaarheidsonderzoeken ingesteld. De ene is naar het realiseren van een bewaakte fietsenstalling in het centrum van Oudenbosch, de tweede is naar het invoeren van een blauwe zone.

Voor de parkeernormen (het aantal parkeerplaatsen bij realisatie van nieuwe ontwikkelingen) hebben burgemeester en wethouders een drietal scenario's in de nota opgenomen. Zelf geeft het college de voorkeur aan het ophogen van alle normen, behalve in het centrum van Oudenbosch. Of dat slim is waagde de VVD in de commissievergadering te betwijfelen, gezien de groeiende toeristenstroom voor de basiliek. Gerard Huijpen bepleitte in elk geval het behoud van de bussenstandplaatsen naast de koepelkerk.

Om projectontwikkelaars te triggeren wil de gemeente de afkoopregeling verlagen van 25.000 euro naar 7500 euro. De regeling wordt toegepast als een ontwikkelaar binnen zijn plan geen ruimte heeft om parkeerplaatsen aan te leggen. Voorheen kwam dat geld in een zogeheten parkeerfonds terecht, maar het gemeentebestuur wil dat omzetten in een mobiliteitsfonds en er ook de fietsenstalling, een beter fietsnetwerk of goede voetgangersverbinding uit financieren. Bij dat laatste had Lokaal Halderberge zo haar twijfels omdat het te veel een afgeleide is van het oorspronkelijke doel: afnemen van parkeerdruk. De VVD wil alle drempels wegnemen en de afkoopregeling schrappen.

Als alles doorgaat trekt de gemeente de komende vijf jaar 250.000 euro uit om de parkeerproblemen aan te pakken.