Volledig scherm
foto ANP

Hogere subsidie voor Vluchtelingenwerk en bridgeclub in Oudenbosch

OUDENBOSCH - Schaakvereniging De Schaakhoeve ziet haar ledental weliswaar weer licht stijgen, maar op de peildatum voor de subsidieverlening was de club te klein. ,,De ondergrens ligt bij 25 leden'', aldus wethouder Jan Paantjens. ,,De club is later weer gegroeid en komt dus wellicht komend jaar wél in aanmerking voor een hogere subsidie.''

De Schaakhoeve tekende bezwaar aan, maar dat heeft niet tot een aanpassing geleid. Ook tennisvereniging 't Kèperke in Oud Gastel en Kober Kinderopvang meenden dat ze recht hadden op meer subsidie, maar het blijft bij het eerder vastgestelde bedrag. ,,De tennisclub telde vorig jaar te weinig jeugdleden.''

Dat geldt niet voor Vluchtelingenwerk Halderberge, de aanbieders van Voor- en Vroegschoolse Educatie en bridgeclub De Goede Luyden. Zij ontvangen een hogere subsidie. Vluchtelingenwerk moest vorig jaar veel tijd en energie stoppen in de inburgering van de statushouders in Halderberge.

De ondersteuningssubsidies (voorheen waarderingssubsidie) in Halderberge zijn wel met tien procent verhoogd. Aanvankelijk ontvingen zij 200 euro, dat wordt nu 225 euro. Paantjens: ,,Met name voor de kleine verenigingen is dat een extra steuntje in de rug.'' In totaal verdeelt de gemeente dit jaar 2,1 miljoen euro aan subsidies onder de verenigingen en instellingen.