Het wordt erop of eronder voor de Economische Koepel Halderberge

OUDENBOSCH - Krijgt Halderberge na de raadsvergadering donderdagavond nu wel of geen Economische Koepel Halderberge (EKH). Als het aan wethouder Frits Harteveld ligt kan de oprichtingsvergadering snel worden uitgeschreven. ,,We hebben tien partijen, die enthousiast mee doen. Drie belangenorganisaties zien de ozb-verhoging op niet-woningen niet zitten. Zij scharen zich nu niet achter de plannen, maar we gaan ze wel betrekken bij alle ontwikkelingen.''

Dat de ZLTO Halderberge, de bedrijvenvereniging op Borchwerf en de Stampersgatse Ondernemersvereniging niet in de Economische Koepel stappen heeft financiële redenen. De stichting gaat een publiek-privaat fonds beheren. Dat fonds wordt gevoed uit een verhoging van de onroerend zaak-belasting van 2,5 procent in 2017 als overgangsjaar. Vanaf 2018 wordt een opslag van 5 procent op de ozb gehanteerd. Harteveld rekent voor dat op een bedrijfspand met een WOZ-waarde van vijf ton de ondernemer 47,50 euro in het eerste jaar en 95 euro in het tweede jaar moet neertellen. ,,Ik kan niet in de portemonnee van de agrariërs kijken. Tussen commissie- en de raadsvergadering in heb ik met het voltallige ZLTO-bestuur gesproken, maar ze blijven bij hun standpunt. Daar staan wel tien organisaties tegenover, die het belang van de nieuwe Koepelclub wel omarmen. En dat Stampersgat niet mee doet, betekent uiteraard niet dat we het dorp links laten liggen. We nemen alle belangen mee en hopen op den duur op steeds meer draagvlak.''

Naast de gemeente zijn de Ondernemingskring Halderberge, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Halderberge, Markland College Oudenbosch, Prinsentuin College, Toeristische Initiatief Groep, Breda International Airport, Ondernemers Koepelcentrum, Ondernemers Vereniging Hoeven en de Gastelse Ondernemers Vereniging deelnemers in de EKH. Met het uitvoeringsprogramma van de economische visienota is 240.000 euro gemoeid. De gemeente legt de helft van dat bedrag bij. Enkele politieke partijen hebben moties in de maak, waarin een grotere gemeentelijke bijdrage wordt voorgesteld. Harteveld wacht de discussie af. ,,Ik ga uit van een spoedige oprichting van dit orgaan, zodat we actieplannen op het gebied van werkgelegenheid, toerisme, leefbaarheid, bedrijvigheid, winkelgebieden en dienstverlening uit kunnen voeren.''

Bij haar installatie rekende  burgemeester Jobke Vonk-Vedder op een 'interessante, hopelijk niet al te lange eerste raadsvergadering'. Of de gemeenteraad zich aan dat laatste kan houden vanavond is de vraag. Met 17 onderwerpen en bespreekstukken als de EKH kon het voor haar en alle aanwezigen wel eens een latertje worden.