Heemtuin zuinig op vrijwilligers

RUCPHEN - Om de eigen vrijwilligers te ontzien, blijft de heemtuin voorlopig op woensdagmiddagen gesloten. Het gaat om tijdelijke maatregel die voorlopig tot 1 maart duurt. Verder krijgt het experiment dat de heemtuin één zaterdag per maand open is, geen vervolg. Het aantal bezoekers was op die dagen zo minimaal, dat de Stichting Vrienden Heemtuin de proef als mislukt beschouwt.

"Voor hooguit vijftien bezoekers op zo'n zaterdag, kun je geen vrijwilligers laten opdraven. Wij moeten zuinig zijn op onze mensen. Als dingen niet lukken, moeten we daar ook naar handelen. Alleen op afspraak kunnen groepen nog op zaterdag terecht, zegt Mans de Jong.

De sluiting op woendagmiddagen is maar tijdelijk. De laatste jaren is gebleken dat de heemtuin in de periode van eind november tot eind januari op woendagen nauwelijks bezoekers trekt. "Dat heeft voornamelijk met de weersomstandigheden te maken. En ook hier geldt dan weer dat we rekening moeten houden met onze vrijwilligers. Voor een handjevol bezoekers is het niet zinvol open te gaan. Wij hebben maar twee vrijwilligers die bij toerbeurt op woensdag hier zijn. Eind februari bekijken we de zaak opnieuw'', aldus De Jong.De 35 vrijwilligers zijn het afgelopen jaar toch al behoorlijk wat uurtjes actief geweest voor de heemtuin. ''Ik denk dat we inclusief het onderhoud met zijn allen zo'n vijfduizend uur bezig zijn geweest. Dat is nogal wat'', vindt De Jong die tevreden terugkijkt op 2016. Want het aantal betalende bezoekers is met 4.000 stabiel gebleven en het aantal rondleidingen is dit jaar zelfs verdubbeld. "Wij hebben verrassend veel aanvragen vanuit Belgie gekregen. Bijna allemaal van gezelschappen die hier niet zover vandaag komen. Een goed teken dat onze bekendheid ook over de grens toeneemt''.

Die extra belangstelling komt de heemtuin met het oog op de toekomst goed van pas, want vanaf 2019 moet de stichting op eigen kracht verder. Tot die tijd krijgt de heemtuin nog subsidie, maar de gemeente Rucphen heeft in 2014 al aangegeven die jaarlijkse bijdrage af te bouwen.

De Jong voorziet tegen 2019 geen problemen. ''De vooruitzichten zijn gunstig. Ik durf gerust te stellen dat we ons de komende tien jaar geen zorgen hoeven te maken. Wij krijgen het financieel wel voor elkaar. Bij het onderhoud hebben de afgelopen jaren al meer eigen vrijwilligers ingeschakeld en door een zuinig beleid hebben we inmiddels een aardig buffertje opgebouwd om in 2019 mee te beginnen. In combinatie met de jaarlijkse bijdrage van onze donateurs, gaan we het zeker redden.''