Volledig scherm
Buitengebied Halderberge. © peter van trijen/het fotoburo

Halderberge zoekt alsnog aansluiting bij provinciale plannen ‘vitaal buitengebied’

OUDENBOSCH - Heeft de gemeente Halderberge zitten slapen toen de provincie geld vrijmaakte om de actie vitaal buitengebied in gang te zetten? Feit is dat in tegenstelling tot buurgemeenten Rucphen en Zundert de gemeente Halderberge geen aanspraak kan maken op provinciale centen.

Om het omvangrijke buitengebied van de gemeente ‘vitaal’ te maken werd de gemeenteraad recentelijk gevraagd 300.000 euro vrij te maken. Met een vitaal buitengebied wordt het hele stappenplan bedoeld van recreatieparken waar arbeidsmigranten zijn gevestigd, leegstaande boerderijen met asbest, maar ook hennepteelt in de polder. 

De gemeenteraad drong vorig jaar al aan op een plan van aanpak voor het grote buitengebied van Halderberge en ook het college was niet blind voor ongewenste ontwikkelingen. ,,We hebben even meer tijd genomen en keuzes te maken hoe we de problematiek aanvliegen en waar de accenten op te leggen.‘’, zei wethouder Hans Wierikx een maand geleden. VVD-raadslid Sharona Malfait vroeg zich in de raadsvergadering af of de wethouder niet te veel tijd heeft genomen. ,,U vraagt extra geld vanwege capaciteitsproblemen, maar de gemeenten Rucphen en Zundert die tot koplopers horen in het traject ‘vitaal buitengebied’ hebben deze kosten niet.‘’

Uniforme aanpak

Malfait verzocht Wierikx een brief te schrijven naar de provincie om alsnog mee te mogen doen in het provinciaal traject en Gedeputeerde Staten te wijzen op het gemeenschappelijk belang van een uniforme aanpak in West-Brabant. ,,Kijk of het tot co-financiering kan komen of intensievere samenwerking.‘’ De jonge liberale reageerde gevat toen Wierikx in zijn beantwoording zei al enkele pogingen in Den Bosch te hebben ondernomen. ,,Ik ben meerdere keren gezakt voor mijn rijbewijs, maar uiteindelijk toch gehaald zodat ik per auto vanavond de raadsvergadering kan bijwonen. Oftewel: geef niet te snel op, wethouder.‘’

Het document ‘vitaal buitengebied’ drijft op drie pijlers. Het streven is gericht op vitale recreatieparken, toekomstbestendig gebruik van agrarisch vastgoed en een humane huisvesting van arbeidsmigranten. Ook neveneffecten krijgen de aandacht. In positieve zin is dat het duurzaamheidsvraagstuk, negatief geredeneerd komt ondermijnende criminaliteit in het buitengebied aan bod.

De raad nam de motie van de VVD unaniem over. Dat was ook het geval met de motie van Voor De Gemeenschap, waarin vooral gepleit werd lering te trekken uit het verleden.