De nieuwe milieustraat van Roosendaal en Halderberge aan de Wortelsteeke is ruimer opgezet dan zijn voorganger.
Volledig scherm
De nieuwe milieustraat van Roosendaal en Halderberge aan de Wortelsteeke is ruimer opgezet dan zijn voorganger. © Henk den Ridder

Halderberge wil meewerken aan nieuwe bestemming voor vrijkomende milieustraat

OUD GASTEL - Nieuwe bedrijvigheid is straks gegarandeerd op de locatie waar nu nog de milieustraat van Halderberge en Roosendaal zit. Burgemeester en wethouders van Halderberge werken mee aan de wijziging van het bestemmingsplan. Er heeft zich al een potentiële koper gemeld voor de vestiging van een distributiecentrum.

Aan de Rietschotten op veld A van bedrijventerrein Borchwerf II zit nu nog de milieustraat. Op veld B, vijfhonderd verderop vordert het nieuwe grondstoffencentrum - de eigentijdse benaming voor milieustraat - al aardig. Eind juli wordt de nieuw afvalinzamelingsplaats opgeleverd.

Haast

Quote

Nu kan de werf aan de Rietschot­ten voor niets anders gebruikt worden dan een milieu­straat. En dat is niet conform de wens van de markt

Hans Wierikx, wethouder

Voor de huidige locatie bestond vanuit het bedrijfsleven al lang interesse. Borchwerf II BV/CV maande de gemeentebesturen van Roosendaal en Halderberge zelfs aan haast te maken met de verhuizing, omdat gegadigden voor de perceelovername anders af zouden haken. Met de bestemmingsplanwijziging vervalt de aanduiding milieustraat. ,,Nu kan de werf aan de Rietschotten voor niets anders gebruikt worden dan een milieustraat. En dat is niet conform de wens van de markt’’, legt wethouder Hans Wierikx uit.

Borchwerf II BVCV heeft bij de gemeenten ook het verzoek neergelegd om de perceelsgrenzen te herzien, teneinde een efficiëntere indeling van het bedrijventerrein te verwezenlijken.  Dat maakt een betere benutting van de bedrijfsgrond mogelijk en het biedt kansen voor nieuwe ontwikkelingen. Tegen de plannen om het bestemmingsplan te wijzigen zijn geen bezwaren binnen gekomen. Het laatste woord is nog aan de gemeenteraad van Halderberge ter vaststelling van het nieuwe plan.

Bouwplannen getoetst

De nieuwe beoogde koper heeft zijn bouwplannen al ingediend. De plannen zijn getoetst aan het ontwerp bestemmingsplan en voldoen aan de bouwwensen van de nieuwe eigenaar, waarvan Wierikx de naam nog niet kan noemen. 

Quote

Net als Roosendaal, waarschuwt ook de gemeente Halderber­ge haar burgers om de tikken voor de milieu­straat voor begin augustus op te maken

Net als Roosendaal, waarschuwt ook de gemeente Halderberge haar burgers om de tikken voor de milieustraat voor begin augustus op te maken. Het nieuwe grondstoffencentrum werkt niet met tikken, maar de afvalstromen zijn graits aan te bieden met een Saverpas. Dat geldt niet voor grof restafval en dakleer. Daarvoor gaan mensen per kilo betalen, Dat kan ter plaatse met pinpas aan het grondstroffencentrum aan de Wortelsteeke. 

In de commisievergadering donderdag spreekt de raad van Halderberge over de recente ontwikkelingen op Borchwerf II.