En een voorbeeld van gescheiden plastic afval.
Volledig scherm
En een voorbeeld van gescheiden plastic afval. © Umincorp

Halderberge stapt niet over op nascheiding van afval

OUDENBOSCH - Nascheiding van huishoudelijk afval kan sorteren bij de bron niet vervangen. Een combinatie ervan kan op den duur voordelen opleveren, maar die techniek is nog volop in ontwikkeling.

Dat schrijven burgemeester en wethouders van Halderberge in antwoord op vragen van VVD-raadslid Sharona Malfait. Zij maakte uit het jaarverslag van afvalverwerker Saver op dat het scheiden van AGF, plastic, papier en restafval niet geleid heeft tot een hoger hergebruik. ,,Als de grenzen zijn bereikt moeten we andere opties bekijken‘’, stelde ze, Nog meer grondstoffen scheiden, lijkt zijn doel voorbij te schieten.‘’ Als voorbeeld noemde ze nascheiding. Plastic wordt dan niet meer apart ingezameld, maar komt in een restcontainer tercht. Een scheidingsinstallatie scheidt het plastic achter van de rest.

Toekomst

Wethouder Hans Wierikx volgt de technische ontwikkelingen op de voet. ,,Nascheiding in combinatie met bronscheiding is een mogelijke toekomst. Zo zijn er meer ontwikkelingen om tot de 100 kilo restafval per inwoner per jaar te komen. Als daar iets bij zit, zullen wij ons afvalinzamelingssysteem zeker aanpassen of verbeteren.‘’

Raadslid Malfait denkt dat het ingewikkelde diftar systeem de gemeente veel geld kost. Volgens Wierikx brengt het geen hogere kosten met zich mee. ,,Diftar is een systeem om de tarieven te bepalen voor hetgeen we aan Saver kwijt zijn. Saver is overigens geen verwerkingsberijf. Zij zamelen in en transporteren naar de verwerkers. Een scheidingsinstallatie exploiteren zal Saver niet doen.‘’ 

Dit jaar kost de inzameling en verwerking van afval de gemeente 4,3 miljoen euro. Malfait vroeg ook naar de kosten om zwerfafval in de gemeente op te ruimen. Daar besteedt Halderberge gemiddeld 40.000 euro aan.

,