Volledig scherm
Jobke Vonk-Vedder, burgemeester van Halderberge

Halderberge schrapt 'slechts' zes regels uit APV

OUDENBOSCH - In een poging het aantal regeltjes in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Halderberge te verminderen is de gemeente slechts ten dele geslaagd. Doelstelling van de gemeenteraad was om samen met het college de APV met tien procent terug te brengen.

Bij de screening zijn uiteindelijk zes artikelen aangetroffen, die kunnen vervallen. Dat komt neer op een regelreductie van ongeveer 4,5 procent.

In de APV staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. ,,Een aantal regeltjes kunnen als overbodig beschouwd worden'', zegt burgemeester Jobke Vonk-Vedder.

Als voorbeeld noemt ze het verbod op loslopend vee. ,,Te veel betuttelend. Die verantwoording kunnen we gerust aan de veehouder overlaten. Hetzelfde geldt voor bijenhouders.'' Andere APV-artikelen die geschrapt worden zijn het straatvegen en het plaatsen van objecten onder hoogspanningslijnen. Die laatste regel kan vervallen omdat ze doubleert met bepalingen in het bestemmingsplan buitengebied.

Een ambtelijke werkgroep boog zich over alle, bijna 150, artikelen in de APV. In de meeste gevallen zitten aan het schrappen ervan risico's verbonden, die de openbare orde of veiligheid in gevaar kunnen brengen. Vonk-Vedder: ,,Regelgeving waarbij het van belang is dat politie of BOA's indien gewenst snel kunnen optreden, kunnen we niet laten vervallen. De overgrote meerderheid van de regelgeving is overigens wettelijk bepaald, daar kunnen we niet aan tornen. Maar de APV blijft een dynamische verordening, die elk jaar opnieuw tegen het licht wordt gehouden.''

Vanwege de groeiende wens om burgerparticipatie toe te passen, wilde de gemeenteraad de opbrengst van de nieuwe APV ook aan de inwoners voorleggen. Gezien de geringe afname met slechts zes artikelen, acht het gemeentebestuur zo'n - veel tijd en energie kostende - extra overlegronde niet zinvol.