Volledig scherm
ANP

Halderberge maakt pas op de plaats met nieuwe investeringen

OUDENBOSCH - De jubelstemming in de Halderbergse gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling maakt plaats voor ontnuchtering. Leek de gemeente voor 2017 nog 83.000 euro over te houden, twee maanden later is dat geld verdampt en kampt de gemeente met een tekort van 360.00 euro.

Het plan van de raad om eerdere bezuinigingen tegen het licht te houden en eventueel terug te draaien, verdwijnt hiermee grotendeels van tafel. ,,Het is niet anders'', concludeert wethouder Jan Mollen enigszins wrang, ,,We zijn in de laatste maand van het jaar nog geconfronteerd met een aantal onverwachtse tegenvallers. Zo lopen we tegen grote verliezen van de WVS aan. De uitstroom van medewerkers in WVS-verband loopt achter bij de rijksbijdrage. Daar moeten we nu 260.000 euro bijleggen.'' De herstructurering van de WVS-groep drukt ook volgend jaar nog zwaar op vrijwel elke gemeentebegroting in de regio. Voor de komende twee jaar zet Halderberge maximaal vijf ton opzij voor de omvorming van productie- naar leerwerkbedrijf.

Andere tegenvallers zijn oplopende kosten voor de inrichting van de openbare ruimtes bij de brede scholen in Oud Gastel en Hoeven en de extra bijdrage aan de oprichting van een Economische Koepel. Ook het invoeren van een uniform huurtarief voor de gemeentelijke accommodaties valt duurder uit omdat gebruikers, die meer huur moeten betalen dit jaar nog worden gecompenseerd. Mollen moest met het verschijnen van de decembercirculaire van het Rijk ook de algemene uitkeringen nog bijstellen. ,,Ook het college staat in de steigers om nieuwe investeringen te gaan doen, maar voorlopig stellen wij een 'pas op de plaats' voor. Pas in 2019 zijn we naar verwachting weer uit de rode cijfers. De raad beslist uiteindelijk in hoeverre het negatieve saldo aanleiding geeft om nu al nieuwe plannen te smeden of te wachten tot er meer financiële armslag komt.''

De fractievoorzitters hebben in het seniorenconvent besloten een plan van aanpak te bespreken tijdens de commissievergadering van 26 januari.