Groot onderzoek onder WMO-klanten in gemeente Halderberge

OUDENBOSCH - De gemeente Halderberge start deze maand een groot belevingsonderzoek onder alle inwoners die gebruik maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Aanleiding zijn twee uitspraken uit mei van de Centrale Raad van Beroep en de Rechtbank Zeeland West-Brabant, waarin werd bevonden dat Halderberge de zorgaanbieders te veel vrij had gelaten in de definitie van 'een schoon en leefbaar huis' en wat er moet gebeuren om dat te realiseren. 

De rechter bepaalde toen dat de verantwoordelijkheid voor die definitie bij de gemeente ligt, en dat deze meer maatwerk zou moeten leveren. Om dat te bewerkstelligen, wil de gemeente nu van de Wmo-klanten zelf horen hoe zij de zorg en ondersteuning op dit moment ervaren. Van december tot en met februari worden ruim 1400 mensen met een Wmo-voorziening telefonisch benaderd, vertelt wethouder Jan Paantjes. 

"We willen een zorgzame gemeente zijn en we willen er absoluut zeker van zijn dat er niemand van onze inwoners die ondersteuning nodig hebben tussen wal en schip valt. Daarom nemen we het onderzoek ook telefonisch af, zodat we ook mensen bereiken die moeilijker naar ons toe zouden komen. We willen goed in beeld krijgen hoe de zorg op dit moment wordt beleefd, en dan vooral wat er beter zou kunnen. En mocht degene die het onderzoek telefonisch afneemt in sommige gevallen merkt dat er direct actie nodig is, dan zullen we dat ook gelijk met het wijkteam opzetten." 

De Wmo is bedoeld om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen. Mensen met een Wmo-voorziening krijgen bijvoorbeeld begeleiding, woonvoorziening of hulp in de huishouding. Ook de deeltaxi valt onder de Wmo, maar van de deeltaxipashouders in de gemeente Halderberge zal slechts tien procent worden ondervraagd. De gemeente heeft onder deze groep onlangs nog een tevredenheidsonderzoek gehouden, waarvan de uitslag ruim voldoende was. De resulaten van het belevingsonderzoek worden eind maart volgend jaar verwacht.