Volledig scherm
De Sint Janstraat in vroeger tijden © geen

Groen licht voor een volwaardige herinrichting van Hoevense hoofdstraat

OUDENBOSCH/HOEVEN - Grote tevredenheid donderdagavond bij de vertegenwoordigers van de werkateliers uit Hoeven. Goed voorbereid waren zij vorig jaar naar de gemeenteraad gestapt om hun visie op een heringerichte St. Janstraat in hun dorp te geven.

Donderdag waren ze terug om te vernemen of de gemeenteraad bovenop de 1 miljoen euro nog eens 460.000 euro beschikbaar wil stellen om de hoofdstraat meer allure te geven. Dat is gelukt. Met de vier stemmen van oppositiepartij CDA tegen, kan wethouder Thomas Melisse de stratenmakers aan laten rukken. 

Energie

CDA-raadslid Ad van Tetering zei te willen wachten met de extra investering tot alle puzzelstukjes op hun plaats vallen. In Hoeven zijn er dat nogal wat, want naast de aanpak van de Sint Janstraat moeten ook plannen op het voormalige Lindelommer terrein gerealiseerd woren en zitten de bewoners van de provinciale N640 ook nog steeds op groen licht van de provincie te wachten. ,,Steek daar eerst alle energie in en laat vervolgens de plannen voor de St. Janstraat daarmee samenvallen‘’, vond Van Tetering, die uitstel wel kon billijken. ,,De straat ligt er nog goed bij, de verkeersveiligheid in de winkelstraat staat niet op het spel.‘’

Dat laatste sprak Melisse tegen. ,,Verder uitstel betekent verdere slijtage aan het rioleringsstelsel met mogelijke lekkages vandien.‘’  

Werkateliers

De andere partijen beloonden de Hoevenaren, die aan de werkateliers meegedaan hadden wel. Lof was er voor de enthousiast meedenkende burgers, die bovenop de sobere aanpak de straat meer smoel willen geven door nieuw groen, andere parkeerruimtes en, bovenal, een beter en veilig verblijfsklimaat. Drie jaar geleden bij de reservering van het miljoen ging het om de basale aanpak van de straat. Daarna zijn de omwonenden aan de slag gegaan in de werkateliers. 

Dat de totale face-lift niet met een miljoen kon worden afgedaan, snapte de hele gemeenteraad wel. Progressief Halderberge en VDG gingen onder strikte planning van de uitvoering akkoord. Voor een raadsmeerderheid gold dat werk met werk maken voorop staat. ,,Alles beter dan nu de straat openbreken voor een nieuwe riolering, daarna dicht gooien en vervolgens twee jaar later nog eens met de uit burgerparticipatie voortgekomen ideeën de straat te herinrichten.‘’