Gemeente wil van stroken groen af

Jos Hack

Rucphen

Om de onderhoudskosten te drukken, wil de gemeente Rucphen de komende jaren zoveel mogelijk strookjes groen verkopen. Het gaat volgens wethouder Rene Lazeroms om tientallen stukken groen die nu nog eigendom zijn van de gemeente.

Het komt ook regelmatig voor dat de gemeente via het kadaster of op een andere manier bij verkoop van een woning op gronden stuit die door particulieren in 'eigendom' zijn genomen zonder dat de gemeente daar ooit enige weet van heeft gehad. 

"Dat zijn historisch gegroeide situaties waar wij dan pas jaren later, en soms zelfs tientallen jaren later, achter komen. Het is moeilijk om daar volledige controle over te hebben, maar bij toeval komen zulke dingen af en toe naar voren. Het is ook niet te voorkomen dat zulke dingen gebeuren, want het gaat vaak maar om hele kleine stukjes grond, zegt hij. 

In navolging van een deze zomer gestart project in de wijk De Louwen (Rucphen), wil de gemeente ook meer bewoners gaan betrekken bij het onderhoud aan het openbaar groen. Er zijn nu plannen om de Willebrordse wijk De Gagelrijzen een soortgelijk project van de grond te krijgen.