Voorzitter Jan Lanooy (li) en secretaris Kees Franken van het Roosendaalse Gehandicapten Platform RoGeP.
Volledig scherm
Voorzitter Jan Lanooy (li) en secretaris Kees Franken van het Roosendaalse Gehandicapten Platform RoGeP. © Henk den Ridder

Gehandicaptenplatform Roosendaal: 'Veel gaat goed maar het zou wat sneller mogen’

ROOSENDAAL - De gemeente Roosendaal doet te weinig met het VN-verdrag Gehandicapten. Beleidsmakers en ambtenaren begrijpen niet dat meedoen in de samenleving een recht is en geen gunst. Ook mensen met een beperking hebben dat recht.

Als het aan de mensen van het Roosendaals Gehandicapten Platform RoGeP ligt, moet de gemeente er beter op toezien dat mensen met een handicap aan alles kunnen deelnemen.

Motie unaniem aangenomen   

,,Het gekke is", zegt RoGeP-voorzitter Jan Lanooy, ,,dat de gemeenteraad in november 2017 unaniem een motie aannam waarin het college van B en W werd opgedragen om in het voorjaar van 2018 te komen met een actieplan.” Daarin had moeten staan hoe de gemeente het VN-verdrag Gehandicapten gaat uitvoeren. ,,Apart dat daarna geen enkele fractie heeft gevraagd hoe het er mee staat", weet Lanooy. 

Quote

In het Vrouwenhof was tijdens een evenement geen invaliden­toi­let

Kees Franken, Roosendaals Gehandicapten Platform

Zo gaat het vaak, zegt RoGeP-secretaris Kees Franken. De gemeente moet aangeven hoe het VN-verdrag in de gemeente Roosendaal wordt uitgevoerd. Zoals bij evenementen. In vergunningen staat beschreven dat evenementen toegankelijk moeten zijn voor gehandicapten. Volgens Franken is er echter niemand die het controleert. 

Draai van de Kaai

De VIP-ruimte bij de Draai was niet toegankelijk voor rolstoelen.
Volledig scherm
De VIP-ruimte bij de Draai was niet toegankelijk voor rolstoelen. © RoGeP

,,In het Vrouwenhof was tijdens een evenement geen invalidentoilet. We hebben bezwaar gemaakt tegen Blommenkinders, de Draai van de Kaai en tegen de bioscoop", weet Franken. Steeds waren er voorzieningen voor gehandicapten voorgeschreven, maar niet uitgevoerd.

Jan Lanooy legt uit: ,,De kern  van het VN-verdrag is dat mensen met een beperking kunnen deelnemen aan activiteiten waar mensen zonder beperking ook aan deel kunnen nemen. Het verdrag bevat aanbevelingen. helaas geen verplichtingen.” 

Veel gaat wel goed

Het is niet zo dat het RoGeP plat wordt gebeld door mensen uit de achterban, als er bij een evenement geen invaliden-voorzieningen zijn. ,,Nee, dat valt mee. Vroeger wel. Maar de mensen zijn zelfstandiger geworden en zoeken het zelf uit.”

Toch onderstrepen Franken en Lanooy dat er in Roosendaal ook heel veel goed gaat. Zo heeft de gemeente op verzoek van het RoGeP een gespecialiseerd bureau ingeschakeld om het nieuwe stadhuis (‘HUIS van Roosendaal') volledig toegankelijk en bruikbaar te maken voor iedereen. Ook bij de ontwikkeling van de nieuwe wijk Stadsoevers is gebruik gemaakt van de deskundigheid van het platform. 

Stemhokjes

Daarnaast is de toegankelijk van bijvoorbeeld stemhokjes sterk verbeterd onder druk van het platform. Van alle hokjes voldoet 75 procent aan de eisen. Toch zegt Lanooy: ,,Het VN-verdrag schrijft voor dat 100 procent toegankelijk moet zijn.”

  1. Ondanks mooie weer is het rustig in natuurgebieden:  ‘Op een regenachtige zaterdag is het nog drukker’
    PREMIUM

    Ondanks mooie weer is het rustig in natuurge­bie­den: ‘Op een regenachti­ge zaterdag is het nog drukker’

    WEST-BRABANT Een hardloopster dribbelt even op haar plaats om een voetganger op gepaste afstand te laten passeren. Verderop houdt een wandelaarster met hond haar pas in om niet te dicht bij een andere voetganger te komen. Hou afstand. Die oproep is ontelbare keren herhaald, maar niet voor niets. Het besef lijkt ingedaald dat we alleen samen de strijd tegen het coronavirus kunnen winnen.