Volledig scherm
Gert Logt © VDG

Fractie Voor De Gemeenschap wacht al maanden op antwoord raadsvragen over supermarkten

OUDENBOSCH - Raadslid Gert Logt van eenmansfractie Voor De Gemeenschap (VDG) snapt niet waarom het college door hem gestelde vragen niet kan beantwoorden. ,,In maart heb ik gevraagd naar stand van zaken in de Oudenbossche wijk Pagnevaart in de veronderstelling daar binnen een maand een reactie op te krijgen. Tot op heden zwijgt het college echter in alle talen.‘’

Logt vindt niet dat hij het college overvraagt. Voor het stellen van zogeheten artikel-38 vragen staat volgens het Reglement van Orde een maximale reactietermijn van dertig dagen. ,,Bovendien heeft het college een actieve informatieplicht. Het zijn concrete vragen die ik stel over overeenkomsten, die het college afgesloten heeft met supermarktketens Aldi en Lidl. Zo ingewikkeld kan dat toch niet zijn?‘’

Afdeling Regie en Verbinding

Half juli herhaalde het Gastels raadslid de vraagstelling, ook toen bleef een passend antwoord uit. ,,De enige reactie was dat onze vragen uitgezet waren bij de afdeling Regie en Verbinding.‘’ In het digitale raadsinformatiesysteem zag Logt de vragen niet terug, waar die van andere raadsfracties wel waren opgenomen. ,,Het is mij een raadsel waarom dat niet gebeurd is. We worden van kastje naar de muur. gestuurd.‘’

Voor De Gemeenschap stelde vragen over de problematiek in de wijk Pagnevaart, waar de Pauluskerk leeg staat, supermarkt Lidl interesse toonde de kerk over te nemen en de weerstand daarop uit de omgeving. ,,Een pilot om de problematiek in de wijk in  kaart te brengen dateert van eind 2017. Daarna hebben wijkbewoners een rapport opgesteld, waarover het college ons als raad had kunnen informeren. In maart heb ik gevraagd of er al een plan van aanpak ligt. Dat weet ik nu nog steeds niet.‘’

Opheldering wilde hij tevens over de rol van woningcorporatie Woonkwartier, dat achter het wijkwinkelcentrum grond in bezit heeft. Ook over mogelijke transacties omtrent de Pauluskerk stelde Logt vragen. ,,Er schijnen in het verleden afspraken gemaakt te zijn over de verkoop van de kerk voor het maatschappelijk nut. Is het dan reëel dat de kerk nu de hoofdprijs wil voor deze locatie.‘’

Lidl en Aldi

Schimmig is volgens Logt ook de realisatieovereenkomst met Lidl, dat nu een noodwinkel aan de Brink naast de Pauluskerk aanlegt. ,,Maar ook met Aldi heeft de gemeente afspraken lopen voor uitplaatsing uit het winkelcentrum naar de Bosschendijk.‘’ 

Over het hele dossier van beide supermarkten zegt Logt op geen enkele wijze door het college te zijn geïnformeerd. ,,In hoeverre worden we als raad nog in de mogelijkheid gesteld onze kaderstellende voorwaarden mee te geven en als deze anders zijn, wat betekent dat dan voor de juridische houdbaarheid en positie van de gemeente?‘’

Volgens een gemeentewoordvoerder staat zorgvuldigheid in de beantwoording van raadsvragen voorop. ,,De fractie heeft tussenberichten ontvangen dat de beantwoording langer zou duren. Waarschijnlijk krijgt de fractie binnen nu en een week antwoord.‘’