De Poolse supermarkt aan de Gastelseweg.
Volledig scherm
De Poolse supermarkt aan de Gastelseweg. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

Forse toename aantal klachten over arbeidsmigranten in Roosendaal

ROOSENDAAL - Roosendalers ervaren steeds meer overlast van arbeidsmigranten. In 2017 registreerde de gemeente 720 meldingen van overlast, tegenover 391 in 2016. Dit blijkt uit het gemeentelijk jaarverslag handhaving. Het gaat onder meer over geluidsoverlast, vervuiling, parkeeroverlast en openbaar alcohol- en drugsgebruik. 

De ruim zevenhonderd klachten zijn doorgegeven door 374 personen. Daarvan hebben acht personen 277 keer melding gemaakt van overlast. Met name inwoners uit de Stationsbuurt trokken vorig jaar vaak aan de bel: 108 keer. Ook de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg komt zeer regelmatig terug in het klachtenoverzicht. 

Overtredingen

De handhavers van de gemeente controleerden 129 adressen waar arbeidsmigranten zijn gehuisvest. In 67 procent van de gevallen constateerde handhaving een overtreding. Michael Yap (PvdA) stelde deze week tijdens een commissievergadering vragen over de toename van het aantal overtredingen en klachten. ,,Wij vragen ons af of de capaciteit van het ambtenarenkorps nog wel voldoende is om dit probleem aan te pakken. Is het mogelijk extra controles uit te voeren?"

Burgemeester Jacques Niederer (Handhaving) merkte op dat het hoge percentage overtredingen op adressen waar Oost-Europese werknemers wonen, deels moet worden gerelativeerd. ,,Als het lichtje van de noodverlichting niet brandt, is dat ook een overtreding." 

Stationsbuurt

Volgens de burgemeester worden er momenteel goede gesprekken gevoerd over de aanpak van de problemen in de Stationsbuurt. ,,Dan hebben we het niet alleen over een repressieve aanpak, want dan plak je slechts een pleister op de wonde. Nee, we kijken verder en zijn bijvoorbeeld bezig met herbestemmen van panden om te voorkomen dat ze een verkeerde bestemming krijgen. Het gaat erom dat het leefgenot van de inwoners terugkeert."  

Quote

Ik heb inmiddels duizenden klachten over de Poolse supermarkt aan de Gastelse­weg ontvangen. Ik word er niet warm of koud van

Burgemeester Jacques Niederer

Niederer beloofde de raad na de zomervakantie een uitgebreide update te geven over de maatregelen. Zeker honderd bewoners uit onder meer de Brugstraat, Spoorstraat, Burgemeester Prinsensingel, Parklaan, Stationsstraat en Vincentiusstraat stuurden afgelopen najaar een brandbrief naar de burgemeester over de overlast door arbeidsmigranten. 

Gastelseweg

Als het gaat om het oplossen van problemen rondom de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg is Niederer een stuk pessimistischer. ,,Die Gastelseweg  is een verhaal op zich. Het is altijd hetzelfde clubje mensen dat melding maakt van overlast. Inmiddels zijn er bij mij wel duizenden klachten over de supermarkt binnengekomen en ik word er niet warm of koud van. De bewoners denken dat de kracht in de herhaling ligt. Dat is niet zo, het lijdt juist aan inflatie. De mindset is inmiddels dat iedereen die de winkel bezoekt een foutparkeerder of wildplasser is en dus overlast veroorzaakt. Het is een soort vicieuze cirkel die niet makkelijk is te doorbreken. Natuurlijk zijn we in gesprek met alle betrokken partijen en onze handhavers gaan er regelmatig langs, maar het probleem is echt niet zomaar opgelost. Bewoners willen echt dat die winkel sluit, maar we kunnen dat niet verbieden." 

 Als het gaat om het aantal controles, gaf de burgemeester aan dat de gemeente moet roeien met de riemen die ze heeft. ,,Er is schaarste, dus we moeten proberen zo efficiënt mogelijk te werken."

BN DeStem gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement