'Er zit zoveel kracht in deze stad'

ROOSENDAAL - Choreograaf/theatermaker Jacques van Meel vond het ontroerend: een clubje scholieren van het Jan Tinbergen College dat met passie vertelde over meer kunst en cultuur in Roosendaal. ,,Ze denken groot en breed. Ze waren in gedachten al bezig om een meerdaags festival op touw te zetten. Er zit zoveel kracht in deze stad.'' De opstelling van de jongeren was in het afgelopen half jaar illustratief voor het enthousiasme dat projectleider Allies Swinnen zag bij het bonte gezelschap in stad en dorp dat meedeed in de zoektocht naar een nieuwe cultuurvisie voor Roosendaal.

,,De tijd is voorbij dat ambtenaren een nota schrijven en zeggen 'zo gaan we het doen'. De informatie die we opgehaald hebben, komt van de mensen die het moeten dragen. Nee, niet alleen van kunstenaars en muzikanten. Ook van bijvoorbeeld winkeliers die beseffen dat meer kunst en cultuur nodig is om de stad te vermarkten'', aldus Swinnen die in mei door wethouder Hans Verbraak werd ingehuurd om een 'cultuurnetwerk' op poten te zetten. Verbraak gaf daarmee gehoor aan de wens van de gemeenteraad die reikhalzend uitkijkt naar plannen om het culturele leven in Roosendaal op te stoten in de vaart der volkeren.