Economische Koepel komt aarzelend uit de startblokken

OUDENBOSCH - Veel draagvlak ontbreekt voor de nieuw op te richten Economische Koepel Halderberge nu de agrarische sector, de bedrijven op Borchwerf en de Stampersgatse middenstanders niet mee doen. Dat was donderdagavond de stellige overtuiging van de gemeenteraadsfracties CDA en VVD.

Het overkoepelende orgaan moet symbool staan voor de woorden 'samen', 'solidair', 'sturing' en 'structureel', maar die zien de beide fracties onvoldoende terug nu drie partijen afhaken bij de aangekondigde ozb-verhoging. Snel voorrekenend kwam CDA-raadslid Ad van Tetering voor de bedrijven op Borchwerf uit op een bedrag van 40.000 euro. ,,Zij zien daar de meerwaarde niet van in. Dit is een valse start van de Economische Koepel.'' Voor Gerard Huijpen (VVD) was het afhaken van de agrarische sector als 'belangrijkste economische pijler' geen kras maar een dikke scheur in het nieuwe samenwerkingsverband.   

Beide politieke fracties kwamen met een amendement om de plannen voor co-financiering in het oprichtingsjaar 2017 te laten varen en naast de 120.000 euro uit de begroting het resterende bedrag van 78.000 euro uit de bestemmingsreserve te halen. De deelnemers aan de Economische Koepel  in oprichting moeten dan met voorstellen komen om tot een toekomstige financiële verdeelsleutel  te komen.

Tien partners stappen wel in de op te richten stichting. De andere ondernemerskringen zitten daarbij, maar ook Breda Airport (vliegveld Seppe), het toeristisch platform en de middelbare onderwijsinstellingen. Om die reden vond een raadsmeerderheid dat verder uitstel een slechte zaak is. Jan Zagers van Progressief Halderberge had weinig begrip voor de weigerachtige houding van de ZLTO. ,,Onze gemeente krijgt 400.000 toeristen op jaarbasis. De agrarische sector zou daar handig op in kunnen spelen. Denk maar eens streekproducten.''  De WOS en Lokaal Halderberge vonden dat nu de Economische Koepel eenmaal in de startblokken staat, de club ook echt van start moet kunnen. Een raadsmeerderheid betreurde weliswaar dat niet alle neuzen dezelfde kant op staan, maar daarmee de economische overlegorgaan niet langer in de wachtkamer zetten. CDA en VVD stemden wel in met de oprichting van het EKH, maar voelden ook aan het eind van het debat niets voor de invulling van het ondernemersfonds. ,,Over een half jaar wil ik het er opnieuw over hebben.'', sloot Huijpen gefrustreerd af.