Duurzaamheidslening voor Halderbergse sportclubs

OUDENBOSCH - Particuliere huizenbezitters hebben ze al en vanaf 1 januari kunnen ook sportverenigingen in de gemeente Halderberge een duurzaamheidslening afsluiten. De gemeenteraad ging vorige week akkoord met het model waarin verenigingen tot 15.000 euro kunnen lenen om hun clubgebouw te verduurzamen.

De VVD-fractie  wil de lening ook van toepassing maken op ondernemers uit het Midden- en Klein Bedrijf (MKB). Het duurzaamheidsbudget moet dan wel omhoog, maar fractielid Lydia Voorbraak vindt het belangrijker dat ook het MKB bijdraagt in een verminderde co2-uitstoot. Hoewel er volgens wethouder Frits Harteveld weinig animo is onder de ondernemers, wil  hij over een jaar de duurzaamheidslening met de sportclubs evalueren en bezien of het MKB heil ziet in de energiezuiniger maatregelen. ,,We richten ons in eerste instantie op de doelgroep sportclubs, het MKB heeft andere voordelen, fiscaal bijvoorbeeld.'' 

De VVD vroeg ook aandacht voor voetbalvereniging Hoeven, die buiten de boot dreigt te vallen voor de duurzaamheidslening omdat de club al begonnen was om 99 zonnepanelen op de nieuwe kleedkamers aan te leggen. De VVD vroeg de voetbalclub met terugwerkende kracht te helpen, die coulance kon het college wel geven. De duurzaamheidsregeling is één van de reeks maatregelen die de gemeente inzet om de bestaande woningvoorraad en maatschappelijk vastgoed energiezuiniger te maken.

In het duurzaamheidstraject werkt Halderberge nauw samen met de vereniging Energiek Halderberge. Duurzaamheidsscans zijn uitgevoerd in alle dorpen. Aan de hand van de resultaten wordt de mate van verduurzaming bekeken. Harteveld: ,,De scan heeft verenigingen meer bewust gemaakt van de energiebesparende mogelijkheden. Wij geven ze het financiële duwtje in de rug.'' Hoeveel verenigingen gebruik gaan maken van de lening is vooralsnog niet bekend.