Alcohol op straat.
Volledig scherm
Alcohol op straat. © Ed van Alem

Dronken op de straat in blijft in Halderberge op zes plaatsen taboe

OUDENBOSCH - Ook de komende vier jaar is het in zes gebieden in de gemeente Halderberge niet toegestaan met alcohol op straat rond te hangen. Burgemeester en wethouders hebben de zones vier jaar geleden ingesteld, zodat politie en bijzondere opsporingsambtenaren makkelijker kunnen optreden tegen hangjongeren, die onder invloed van alcohol overlast veroorzaken.

 Het gaat in Halderberge om de vijf kernen, waarbij aan Hoeven ook het grote recreatiegebied Bosbad Hoeven kleeft. Verder is de maatregel ook van kracht bij de jachthaven aan het Turfhoofd Oudenbosch en rondom Gastelsveer, terras van de lokale horecagelegenheid Gastel Sfeer uitgezonderd. Uitbreiding van de zones acht burgemeester Jobke Vonk-Vedder nu niet nodig. ,,Maar politie en onze boa's zijn erg tevreden over het verbod. Reden om er tot en met 2023 mee door te gaan.‘’

Naast een verbod op drankgebruik in het openbaar mag men geen aangebroken flessen of blikjes met alcoholische inhoud in bezit hebben. De burgemeester benadrukt dat overlast als gevolg van alcohol in de hele gemeente niet getolereerd wordt. ,,In de zones heeft het voor meederjarigen ook rechtsgevolgen. En het zijn de gebieden waarvan de praktijk leert dat het vaker voorkomt. We waken er voor dat het probleem zich niet verplaatst, daarom houden we de gebiedsafbakening elke vier jaar tegen het licht.‘’

Uitzondering op de regel zijn naast de horecaterrassen ook evenemenenten waar een alcohoholvergunning voor is verleend.