Volledig scherm
Een bomvolle kerk van Stampersgat kijkt mee als op het grote scherm de bouwplannen voor de kerk worden gepresenteerd. © Peter van Trijen/Pix4Profs

Dit zijn de plannen van kerkenkoper Adrie Kuijstermans in Stampersgat

STAMPERSGAT - Adrie Kuijstermans wil in de kerk van Stampersgat zestien tot twintig zorgappartementen gaan bouwen. Mits zich een geschikte zorgpartij aan dient, hoopt hij het voormalige gebedsgebouw te transformeren tot een woonzorgcomplex. ,,Eigenlijk zoek ik naar een tussenvorm voor mensen, die nog wel zelfstandig kunnen wonen en slechts ten dele zorg behoeven.‘’

De plannen met de sinds 2012 uit de eredienst onttrokken Martelaren van Gorcumkerk werden vrijdagavond gepresenteerd aan de Stampersgatse bevolking. Die waren in groten getale naar de kerk gekomen. Kuijstermans liet de toespraken graag aan anderen over. ,,Ik kan lekker kletsen maar niet in het openbaar‘’, zei de Standdaarbuitense ondernemer in religieus erfgoed. In zijn eigen dorp kocht hij eerst de parochiekerk, waarna hij in 2016 ook met de Bernardusparochie tot overeenstemming kwam over de Stampersgatse kerk. 

Quote

Dat er reuring komt in Stampers­gat, is wel duidelijk.

Hans Wierikx, Wethouder Halderberge

Samenstichtingsvoorzitter William Vermunt nam zijn dorpsgenoten mee in de centrumplannen, waarin de kerk een centrale plaats in neemt. Architect Maaike Westinga zoomde in op de plannen, zoals die in ontwikkeling zijn. Wethouder Hans Wierikx was vooral blij dat een man als Kuijstermans gelooft in plannen als deze, maar was nog voorzichtig over het tempo. ,,De plannen zijn nog pril, er moet nog veel gebeuren. Maar dat er reuring komt in Stampersgat is wel duidelijk.‘’

Quote

We staan voor een giganti­sche opgave met honderden leegstaan­de kerken en kloosters.

Erik van Merrienboer, Gedeputeerde Noord-Brabant

Kuijstermans had zelfs gedupteerde Erik van Merrienboer naar Stampersgat weten te halen. Bij het aanhoren van de plannen, haalde hij juist de voet van het gaspedaal. ,,Laten we juist tempo maken. De provincie staat voor gigantische opgaves met honderden leegstaande kerken en kloosters. Dat geldt voor de totale bouwopgave van in Brabant nog zo'n 120.000 huizen.‘’ Van Merrienboer zag die synergie wel ontstaan in de kerk, waar hij vanuit zijn geboorteplaats Oud Gastel in zijn jonge jaren op uitkeek. ,,De kerk is dan weliswaar niet meer in functie met deze gezonde bestemming, waar de initiatiefnemer uiteraard ook een boterham aan moet kunnen verdienen, maken we het gebouw weer een beetje heilig.‘’  Wat de gedeputeerde betrof zal het aan de provincie niet liggen. ,,Ik zeg: schouders eronder.‘’

Tegenzin

Pastoor Maickel Prasing dook als laatste spreker in vroeger eeuwen, toen Stampersgatse parochianen met tegenzin naar de Gastelse kerk moesten. Uiteindelijk kreeg het dorp in 1924 een eigen kerk, die weliswaar nu niet meer gebruikt wordt. ,,Maar we hebben nog wel elke vrijdag in de sacristie een viering. Met na afloop koffie en vaak een appelflap.‘’ Zolang er meer dan tien parochianen komen, blijft Prasing dat doen.