Dierenpartij wil minder vluchten vanaf Seppe

Wim van den Broek

BOSSCHENHOOFD - De Partij voor de Dieren (PvdD) wil dat er minder gevlogen wordt vanaf Breda Airport/Vliegveld Seppe. Nu blijkt dat het vliegveld gemiddeld 40.000 vluchten per jaar heeft, wil Statenlid Marco van der Wel van de PvdD dat de provincie het maximale aantal starts en landingen bijstelt. 

Volgens het vigerende luchtvaarbesluit mag Seppe 160.000 vliegbewegingen toestaan, maar de laatste tien jaar is een dalende tendens te bespeuren in het aantal vluchten. Van der Wel: ,,De provincie heeft een trendvolgend beleid vastgesteld. Wat ons betreft volgen we de trend van het huidige aantal vluchten van inmiddels 40.000 en laten we dat aantal niet verder toenemen.'' 

Het Statenlid uit Rijsbergen vraagt Gedeputeerde Staten ook naar de woningbouwplannen in Rucphen onder de aanvliegroute van de luchthaven. ,,Welke gevolgen heeft dat voor veiligheid en geluidsoverlast? Wij willen de aanvliegroutes aangepast zien om overlast voor omwonenden uit de aangrenzende gemeenten en de natuur te verlagen en vragen GS welke alternatieven er mogelijk zijn.''

Volgens Van der Wel neemt het vliegveld een loopje met de convenanten waarin de vliegroutes zijn vastgelegd. ,,Van de eerder gemaakte afspraken in een convenant om woonwijken te mijden trekt het vliegveld zich weinig aan, dus de vliegroutes moeten wat ons betreft formeel worden aangepast bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie moet zich daar voor inzetten.''

De PvdD refereert aan een eerder in BNDeStem verschenen artikel waarin het Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum de provincie op de vingers zou hebben getikt bij het uitbreiden van de geluidscapaciteit voor Seppe. Voorts wil de fractie uitleg over CROSE, het overlegorgaan tussen vliegveld, omwonenden en bestuurders. ,,Zowel omwonenden als de directeur van het vliegveld gaven in het artikel aan dat CROSE niet optimaal  werkt. Er wordt gesproken over 'een weinig voortvarend karakter'en 'overleg tussen burgers, politici en vliegveld is een stroeve zaak'. Wij willen horen wat de provincie hieraan denkt te doen.''

In het verleden werd de Gedeputeerde met infrastructuur in de portefeuille aangesteld als voorzitter van de overleggroep op Seppe. Vanwege de onafhankelijkheid is de provincie als bevoegd gezaghebber over de luchthaven niet langer in de commissie vertegenwoordigd. 

BN DeStem gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement