Containers op de grensovergang: Nederlanders komen België niet meer in via sluiproutes

videoBelgië heeft drastische maatregelen genomen om Nederlanders te weren uit hun land. Op de hoofdwegen worden controles uitgevoerd, op diverse sluiproutes zijn containers geplaatst om het overgaan van de grens überhaupt onmogelijk te maken. 

  1. Burgemeester grensgemeente Baarle-Hertog schrijft open brief: ‘Als het moet, laat ik het aantal grensovergangen beperken’

    Burgemees­ter grensge­meen­te Baar­le-Her­tog schrijft open brief: ‘Als het moet, laat ik het aantal grensover­gan­gen beperken’

    Burgemeester Frans De Bont (Forum+) van enclavegemeente Baarle-Hertog is bezorgd. “Onze gemeente blijft blijkbaar mensen aantrekken die het niet zo nauw nemen met de regels. Ik zal de politie nauwgezet laten controleren. Als het moet laat ik het aantal grensovergangen beperken.” Lees hier de bezorgde open brief van de Baarlese burgervader. De politie gaat ondertussen effectief controles uitvoeren.