Volledig scherm
Frank Rockx, CDA-raadslid © PETER VAN TRIJEN

CDA wil ondermijning platteland ook in West-Brabant op de agenda

OUDENBOSCH - Miljoenen euro's liggen klaar in het provinciehuis van Den Bosch om boeren tegemoet te komen in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit op het platteland. Maar komt West-Brabant ook in aanmerking?

Frank Rockx, fractievoorzitter van het CDA Halderberge heeft er bij zijn gemeentebestuur vragen over gesteld. ,,Ook in deze regio worden boeren regelmatig benaderd door criminelen om leegstaande ruimten te gebruiken voor drugs of wapenopslag. Terwijl de criminelen de dans ontspringen, wordt de eigenaar van een stal of loods gestraft. Er zijn de laatste jaren binnen onze gemeentegrenzen enkele druglabs in het buitengebied opgerold. .''

Spreiding

Het verbaast hem daarom dat de informatiebijeenkomsten alledrie in het Land van Heusden en Altena worden gehouden en niet verspreid over de provincie. ,,De bijeenkomsten worden geïnitieerd door provincie, gemeenten en politie. Maar waarom geen spreiding over de provincie, temeer omdat de problematiek overal speelt? 

Rockx vraagt burgemeester en wethouders van Halderberge in hoeverre de agrarische sector in de gemeente op de hoogte is van de bijeenkomsten. ,,Het is moeilijk voor te stellen dat veel bewoners uit ons buitengebied naar Wijk en Aalburg, Werkendam of Almkerk afreizen voor deze bijeenkomsten.''

Wapenopslag

De provincie stelt geld beschikbaar om boerenbedrijven om te zetten in bijvoorbeeld een Bed & Breakfast om zo te voorkomen dat lege stallen door criminelen gebruikt worden voor drugs of wapenopslag. Rockx rekent erop dat West-Brabantse gemeenten zich bij de provincie sterk maken ook hier bijeenkomsten te houden. Hij vraag het college ook de ZLTO afdeling in te schakelen, zodat zij hun leden kan inlichten. ,,Ook op de website of gemeentelijke pagina's moet deze informatie ons inziens uitgewisseld worden.''

Subsidies

De bijeenkomsten zijn op 13 september (D’Alburcht, Wijk en Aalburg), 17 september (De Almkreek, Almkerk) en 20 september (MFA Vlechtwerk, Werkendam). Aanvangstijd is telkens 19.00 uur. Boeren kunnen zich op en na de avonden aanmelden voor een gesprek met een bureau dat op kosten van de provincie in kaart brengt welke mogelijkheden er zijn voor hun bedrijf. Ook zijn er subsidies om stallen te verbouwen tot bijvoorbeeld B&R of om er zonnepanelen op te plaatsen.