Volledig scherm
ANP

Bewoners Rijpersweg Oud Gastel mikken na geluidsoverlast nu op slechte luchtkwaliteit

OUD GASTEL - De strijd om een geluidscherm lijkt voor bewoners van de Rijpersweg een verloren zaak. Provincie ziet de noodzaak er niet van in en de gemeente Halderberge heeft er geen geld voor over. Bewoonster Petra van Burgh gooit het daarom over een andere boeg. Niet langer grijpt ze het verkeerslawaai aan als argument om het vrachtverkeer te weren, ook de luchtkwaliteit is in het geding.

Van Burgh is al elf jaar bezig om de provinciale N268 die vlak langs de huizen aan de Rijpersweg loopt vrachtwagenluw te maken. Een geluidscherm bleek te duur, hoewel de Gastelse daar een andere mening over heeft. ,,De grootste gebruiker van de N268 is de suikerfabriek van Dinteloord. In gesprekken met de directie is gezegd dat de tara-grond van de fabriek gratis beschikbaar is voor de aanleg van een aarden wal. Volgens de gemeente zou dat vervuilde grond zijn. Dus dat ging niet door.''

Een volgend argument wat de schermen tussen N268 en de achtertuinen aan de Rijpersweg minder urgent maakte, was de aanleg van de A4. De bietenaanvoer zou veel meer langs de nieuwe noord-zuid as komen. Maar Petra van Burgh denkt dat het tegendeel waar is. ,,De N268 vormt meer dan ooit dé verbindingsroute tussen A4 en A17 bij Roosendaal.''

Fijnstof
Dat merken de bewoners niet alleen door de herrie, ook de hoeveelheid fijnstof geeft te denken. Van Burgh: ,,Als ik van het dakraam zeem geeft dat zwart af en kort daarna is het raam al weer bedekt met stofdeeltjes. Het is niet direct aantoonbaar, maar volgens mij komt het van de uitstoot van vrachtauto's.

Een van de buren heeft het huis te koop staan en had een potentiële koper uit het Rotterdamse havengebied. Het gezin heeft een kind met astma en zoekt naar schone lucht in een prettige leefomgeving. Deze week vertelde de buurvrouw dat ze vanwege de luchtkwaliteit van de koop afzien.''

Van Burgh heeft de klacht bij de gemeente Halderberge neergelegd. Daar wordt verwezen naar rijksoverheid, waar de concentraties roet, fijnstof en C02 worden gemeten. Volgens de gemeente is er wel een verhoogde concentratie aan roet langs de Rijpersweg, maar deze komt nagenoeg in dezelfde mate langs alle wegen of woonkernen voor. Het is volgens de woordvoerder bovendien moeilijk te bepalen waar de fijnstof vandaan komt. ,,Dat kan een drukke weg zijn, maar evengoed kunnen de roetdeeltjes afkomstig zijn van industriegebieden Antwerpen, Moerdijk of Rotterdam.''

De bewoonster laat het er niet bij zitten. Ze heeft rijksoverheid inmiddels om specifiekere gegevens gevraagd en een gesprek aangevraagd met de provincie Noord-Brabant, wegbeheerder van de N268. ,,Eigenlijk heb ik maar meteen gevraagd om een onderhoud met de commissaris van de koning.''