Eric Swagemakers en Barbara Priem, bewoners van de kerk in Moerstraten, hebben een hoog, klassieke toegangshek geplaatst, maar dat zou volgens de gemeente niet passen bij het kerkgebouw.
Volledig scherm
Eric Swagemakers en Barbara Priem, bewoners van de kerk in Moerstraten, hebben een hoog, klassieke toegangshek geplaatst, maar dat zou volgens de gemeente niet passen bij het kerkgebouw.

Bewoners kerk Moerstraten krijgen deels gelijk van rechter

MOERSTRATEN - Eigenaren Barbara Priem en Eric Swagemakers van de Theresiakerk in Moerstraten hebben deels gelijk gekregen van de rechter in hun zaak tegen de gemeente Roosendaal. De gemeente Roosendaal legde dwangsommen op vanwege illegale bouwwerken, maar één daarvan is van tafel.

Die dwangsommen zijn vorig jaar opgelegd omdat het stel zonder vergunning twee poorten heeft aangebracht, een afdak van een bijgebouw vervangen en een schuur gesloopt en herbouwd. 

‘Rommelig beeld’ 

De bouwwerken doen afbreuk aan de monumentale kwaliteiten van het kerkgebouw (dat sinds 1991 een gemeentelijk monument is), vindt de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. 'Detonerend qua kleur, uitstraling, materiaal, vorm en esthetische duurzaamheid... dat leidt tot een rommelig beeld'. 

Volgens de gemeente is legalisatie niet mogelijk, omdat de veranderingen in strijd zijn met de monumentale status. Reden om op te treden en te eisen dat ze worden verwijderd.

Het stel vindt dat de aanpassingen juist een verbetering zijn van het gebouw. Zo is het asbestdak van het bijgebouw vervangen en de krakkemikkige schuur herbouwd vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. 

Maar de rechter vindt dat niet ter zake doen. Beide panden maken onlosmakelijk deel uit van de monumentale kerk. En dienen die bescherming te blijven genieten. "Het college (van B en W) heeft naar het oordeel van de rechtbank voldoende toegelicht dat een monument extra bescherming verdient en dat zelfs een kleine wijziging een verstoring in de monumentale waarde kan opleveren", schrijft de rechter in het vonnis. Dat belang prevaleert boven het belang dat de gebruikers hebben, aldus de rechtbank.

Geen dwangsom voor de poorten

De dwangsom die de gemeente heeft opgelegd voor de illegale poorten is wel vernietigd. Volgens de Bredase rechter maken die geen onderdeel uit van het monument. "Door het plaatsen van de toegangspoorten op het voorplein, dat geen onderdeel uitmaakt van het monument, wordt het monument zelf niet op enigerlei wijze gebruikt. Het standpunt van het college dat artikel 14 van de Erfgoedverordening is overtreden kan daarmee niet worden gevolgd." En daarom mocht de gemeente daar dus ook niet handhavend tegen optreden.