Volledig scherm
De drie wethouders van Halderberge vlnr. Hans Wierikx, Thomas Melisse en Jan Mollen. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

Begroting Halderberge keldert door extra Wmo-kosten

OUDENBOSCH - Zo rooskleurig de meerjarenbegroting van de gemeente Halderberge bij de Zomernota nog leek, zo somber is het beeld nu. Wethouder Jan Mollen voelde tijdens het reces de bui al wel hangen. ,,We hebben te kampen met grote toename in de zorgvraag vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning  (Wmo) nu het rijk bepaald heeft dat iedereen 17,50 euro eigen bijdrage betaald, ongeacht het inkomen.‘’

Dat vast abonnementstarief in combinatie met de hogere salarissen voor medewerkers in de thuiszorg, stelt veel gemeenten voor grote problemen. Volgens collega-wethouder Thomas Melisse telt Halderberge zeker honderd Wmo-cliënten meer dan voor de invoering van de eigen bijdrage. ,,Met hetzelfde Rijksbudget moeten wij nu als opdrachtgevers de thuiszorgorganisaties op cao-niveau betalen. Meer cliënten betekent meer arbeidsuren, dus menig gemeentebegroting komt onder grote druk te staan.‘’

Loonsverhoging

Op een totaal budget van ruim 5 miljoen euro Wmo-gelden krijgt Halderberge, zoals elke gemeente, te maken met 9 procent loonsverhoging in de jeugdzorg en 5 tot 7 procent in de thuiszorg. Mollen: ,,Bovendien is het een open eind verhaal omdat niet te voorzien is hoeveel  cliënten er nog bij komen.‘’ Melisse vult aan: ,,Mensen met hogere inkomens vinden het nu ook interessant om een poetsvrouw voor de maandelijkse bijdrage van slechts 17.50 euro in huis te nemen.‘’

Stilstand

Behalve de zorg-cao zijn ook de salarissen van het eigen gemeentepersoneel bijgesteld. Volgens Mollen mocht dat na jaren van stilstand ‘ook wel een keer’. Tegelijkertijd heeft ook dat nadelige invloed op de meerjarenraming. ,,De nadelen zijn fors, het negatief saldo loopt op tot boven het miljoen.‘’ De financieel wethouder zegt er alles aan te doen om de tekorten terug te dringen. ,,De effecten zijn bij de Zomernota ingeschat en als risico opgenomen. De risico's zijn nu praktijk geworden en in een vergrijzende gemeente kunnen we de mensen moeilijk de hulp en zorg ontnemen, waar ze recht op hebben.‘’

Melisse sprak zich eerder uit over een gezamenlijke reactie namens meerdere gemeenten richting Den Haag in de hoop dat op Prinsjesdag de minister water bij de wijn doet. ,,Het is leuk dat tussentijds de spelregels veranderen, maar hoe zit het met onze portemonnee?‘’ 

Het gemeentebestuur legt de programmabegroting 2020 pas na de derde dinsdag in september aan de gemeenteraad voor. ,,Dan hebben we inzage in de hoogte van het Gemeentefonds‘’, aldus Mollen.