Volledig scherm
Vruchtbaar plateau met bloemen aan de noordoostkant van Rucphen, het gaat over in een lager gelegen deel. Al die verschillen in hoogte en bodemgesteldheid zijn in kaart gebracht in de nieuwe archeologienota. © onbekend

Archeologisch onderzoek hoeft in Rucphen meestal niet meer

RUCPHEN - Projectontwikkelaars of particulieren die in Rucphen willen bouwen, hoeven voortaan minder vaak rekening te houden met eventuele archeologische vondsten. 

De zogeheten vrijstellingsgrenzen om onderzoek te doen naar te verwachten vondsten, worden namelijk behoorlijk versoepeld. Dat blijkt uit de nieuwe archeologienota van de gemeente Rucphen, samengesteld door archeologen van de Regio West-Brabant. 

Op sommige plekken kan niks waardevols zijn

Het gaat daarbij om de normen voor de diepte waarop mogelijk iets waardevols in de bodem zit en om de normen voor de oppervlakte van een bouwplan. ,,We weten nu door nader onderzoek van diverse instanties, dat er op veel plekken niks waardevols kán zijn", zegt wethouder Laura Matthijssen. ,,Onzin om daar mensen op te zadelen met archeologische onderzoekskosten.” 

Volledig scherm
Wethouder Laura Matthijssen heeft archeologische zaken in portefeuille. © onbekend

In de gemeente Rucphen zijn drie archeologische perioden van belang: 1. 9700 tot 2000 voor Christus,  de periode waarin mensen leefden van de jacht en het verzamelen van vruchten 2. vanaf 2750 voor Christus, de periode van veenwinning en het begin van landbouw 3. vanaf 1300 na Christus, de periode waarin vruchtbaar veen uitgeput raakt en schrale zandgronden ontstaan.

Amateurarcheologen zoeken graag naar vuursteen

Tot nu toe zijn 147 zogeheten vondstlocaties geteld, met in totaal 530 items. Het kan gaan om sporen in de bodem van menselijke activiteit, maar ook om door mensen gemaakte voorwerpen. De meeste items die in Rucphen werden aangetroffen zijn sporen uit de steentijd: 420 stuks. Volgens de schrijvers van de nota is dat te verklaren uit het feit dat met name amateurarcheologen graag zoeken naar vuursteen. 

Eén opvallende vindplaats: Kasteel Sprundelheim

Deze amateurarcheologen zoeken vaak op dezelfde plekken en dat betekent dat veel vondsten uiteindelijk verwijzen naar  één of enkele plaatsen. Bovendien zijn er binnen de gemeente Rucphen sowieso weinig archeologische onderzoeken uitgevoerd. Het grootste deel van de vindplaatsen dateert uit de vroegste periode en verwijst naar bewoning, met name tussen Schijf en De Oude Zoek. Eén vindplaats verwijst naar de functie verdediging: kasteel Sprundelheim, genoemd in een schenkingsakte uit 922 van de abdij van Thorn. 

Wie wil bouwen moet zelf het archeologisch onderzoek betalen

Als archeologisch onderzoek bij een bouwproject nodig is, zijn de kosten voor rekening van de degene wil bouwen. De gemeente bepaalt of zo'n onderzoek nodig is. De nieuwe archeologienota is in te zien op het gemeentehuis en wie wil kan een reactie indienen.

Volledig scherm
Voormalige turfvaart tussen Schijf en Rucphen. Ook dat is iets dat verwijst naar vroeger gebruik van de grond. © onbekend