De Zandeweg kreeg bij de reconstructie van de doorgaande route nieuw groen. De toenmalige wethouder Frits Harteveld (l) en collega Jan Mollen (r) zetten de schop in de grond voor de eerste boom. Aan dezelfde Zandeweg wordt nu gemopperd over te smalle op- en afritten.
Volledig scherm
De Zandeweg kreeg bij de reconstructie van de doorgaande route nieuw groen. De toenmalige wethouder Frits Harteveld (l) en collega Jan Mollen (r) zetten de schop in de grond voor de eerste boom. Aan dezelfde Zandeweg wordt nu gemopperd over te smalle op- en afritten. © Gemeente Halderberge

Als bewoners Zandeweg bredere opritten krijgen, moet dat in heel Halderberge kunnen

OUDENBOSCH - Als de gemeente Halderberge meewerkt aan het verbreden van de opritten aan de Zandeweg, zullen ook nieuwe aanvragen op gelijke wijze beoordeeld worden. Daarom is nieuw beleid nodig, zegt wethouder Jan Mollen.

Na de reconstructie van de doorgaande route kwamen de eerste klachten uit de hoek van de Zandeweg bij het binnenrijden van Oudenbosch. De aanwonenden konden slecht uit de voeten met de gelimiteerde breedte van de in- en uitritten van hun erf. De maximale breedte van 4,90 meter en de haaks ingerichte in- en uitritten zorgden voor een onveilige situatie voor de gebruikers.

Het verzoek om de inritten met een meter de verbreden werd door de gemeenteraad omarmd. In een motie kregen burgemeester en wethouders de opdracht met de aanwonenden van de Zandeweg, maar ook de Bosschendijk in overleg te gaan teneinde de inritten zo aan te passen dat er vlot en veilig het erf op gereden kan worden.

,,Dat kan alleen als we beschikken over duidelijke en actuele kaders‘’, stelt Mollen, ,,We passen eerst het bestaande beleid uit 2000 aan en onderzoeken in welke situaties de toegestane maximale breedte van 4,90 meter kan wroden aangepast.‘’

De kosten voor een grotere oprit blijven voor rekening van de aanvrager. ,,Dat was in de oude situatie ook al zo. De wens komt van de bewoners, alleen moeten we geen precedenten scheppen. Als ons na de Zandeweg en Bosschendijk nieuwe signalen bereiken om ook de opritten te verbreden moeten we daar met dezelfde richtlijnen mee omgaan.‘’

De raad krijgt de nieuwe beleidsregels ter kennisname voorgelegd. Daarna worden ze gepubliceerd op de website en de gemeentemededelingen. Vervolgens inventariseert de wethouder welke inwoners langs de doorgaande route de in-/uitrit aangepast willen hebben. Mollen denkt daar in de laatste maanden van het jaar aan toe te komen. Hij schat in dat de opritten tot een maximale breedte van bijna 6 meter kunnen groeien. ,,Bij overeenstemming  over breedte en vorm, geven wij de opdracht deze werkzaamheden in één keer uit te voeren.‘’

Eerder al wordt voorrangsregel op de doorgaande route gewijzigd en het spoorwegvak aangepakt.