Volledig scherm
De kapel Saint Louis. © Gemeente Halderberge

23 miljoen euro voor religieuze hart Oudenbosch

OUDENBOSCH - De provincie Noord-Brabant, gemeente Halderberge,  woningcorporatie Woonkwartier en bouwbedrijf Van Agtmaal leggen samen 23 miljoen euro op tafel voor behoud en renovatie van het 'religieuze hart' van Oudenbosch. Het provinciebestuur geeft de restauratie van onder meer de kapel van Saint Louis, de Mariabouw en het Poortgebouw een financiële injectie van 4,5 miljoen euro.

Zo veel geld in één project stoppen doet de provincie niet vaak. Maar bij de presentatie donderdag in de 'kleine koepelkerk' prees gedeputeerde Henri Swinkels het 'unieke ensemble aan religieuze gebouwen'. 

Volledig scherm
© Wim van de Broek.

1. Brabant heeft veel waardevolle historische gebouwen. Het zijn de iconen van ons erfgoed. Zij vertellen de geschiedenis en die willen we doorvertellen aan volgende generaties. Dat doen we aan de hand van vier verhaallijnen. Het bevochten Brabant, bestuurlijk Brabant, innovatief Brabant en religieus Brabant. Voor dat religieuze erfgoed is Oudenbosch bij uitstek dé plek.

2. Samen met ondernemende partners en de gemeente werken we aan behoud en herbestemming. We kopen er niets voor om een religieus monument te restaureren en het vervolgens leeg te laten staan. Enerzijds komt de religieuze geschiedenis tot leven, anderzijds krijgen de gebouwen een nieuwe invulling op het gebied van cultuur, educatie en wonen. Dat laatste is nodig om de miljoeneninvestering tevens exploitabel te maken. Maar het gaat uiteindelijk om de beleving.

3. De basiliek als grootste icoon in het unieke ensemble van religieus erfgoed zit niet in het restauratieprogramma opgenomen. Door de pastoriewoning ernaast weg te halen wordt de kopie van de Sint Pieter meer uitgelicht. Bovendien is het parochiebestuur al volop bezig de kerk met een nieuw bezoekerscentrum een nieuwe toekomst te geven, precies datgene wat de gezamenlijke partners ook beogen met het religieuze hart van Oudenbosch.

Wat gaat er tussen nu en 2021 precies veranderen in Klein-Rome? Het 'Ontwikkelkader Religieus Erfgoed Centrum Oudenbosch' in stapjes:

1. Het lekkende koepeldak van de kapel van Saint Louis moet nog dit jaar worden opgeknapt. Het rijksmonument wordt vervolgens gerestaureerd en in samenhang met de aangrenzende Mariabouw omgevormd tot nieuw cultureel en educatief centrum. In het complex komen Fidei et Arti, het Zouavenmuseum, het Natuurhistorisch en Volkenkundig museum, het heemmuseum, de bibliotheek, de KBO en de SINE breinacademie. 

2. De daarmee vrijkomende gebouwen krijgen een woonbestemming. Zo komen er appartementen in de Mariaschool, die gefuseerd is met De Schakel en als basisschool De Schittering verder gaat aan de Sint Annastraat. In het Reginagebouw met nu nog het Natuurhistorisch museum komen eveneens appartementen. Fidei et Arti en heemgebouw worden gesloopt, waardoor meer ruimte voor parkeren en groen ontstaat.

3. Het vroegere pensionaat Sint Anna wat na de gemeentelijke herindeling een aantal jaren dienst deed als gemeentehuis wordt door Woonkwartier en Van Agtmaal verbouwd tot appartementen. Ook de oude kapel van Sint Anna krijgt een woonfunctie. De op zichzelf staande pastorie tussen basiliek en Sint Anna verdwijnt evenals de voormalige muziekschool achter de kapel. Hier komt grond vrij voor twintig woningen.

4. Het voormalige Poortgebouw (Markt 68) werd het hoofdpijndossier in de vorige centrumplannen van Oudenbosch, maar wordt nu toch opgeknapt. ,,Het is de lelijke puist in het religieuze hart van de Koepelstad gebleven'', zegt verantwoordelijk wethouder Jan Paantjens, ,,Daar komt nu gelukkig verandering in.'' Het Poortgebouw leent zich nu wel voor appartementen.''

5. Via het reeds aangelegde Parelpad worden alle religieus erfgoed met elkaar verbonden. En hoewel niet in het ontwikkelkader opgenomen betrekt de wethouder graag ook de sterrenwacht Tivoli, de botanische kloostertuin Arboretum en zelfs het oude station bij de religieuze geschiedenis. ,,Per slot van rekening vertrokken vanaf daar 150 jaar geleden de Zouaven naar Rome om te vechten voor de Paus.''

Volledig scherm
Reginabouw © Gemeente Halderberge
Volledig scherm
Latijns College © Gemeente Halderberge
Volledig scherm
Klooster Sint Anna © Gemeente Halderberge
Volledig scherm
Kapel van Sint Anna © Gemeente Halderberge
Volledig scherm
Kapel Saint Louis © Gemeente Halderberge
  1. Leer kind op school om te gaan met emoties
    Geef uw mening

    Leer kind op school om te gaan met emoties

    Het leren omgaan met emoties zou een vast onderdeel moeten worden op scholen. De druk die veel opgroeiende kinderen vandaag de dag voelen, zorgt bij steeds meer van hen voor problemen. Een reden daarvoor is dat zij vaak niet weten om te gaan met de emoties die daarmee gepaard gaan. Dit kan leiden tot depressies en in het ergste geval (pogingen tot) zelfmoord. In 2017 pleegden bijna twee keer zoveel Nederlandse jongeren zelfmoord ten opzichte van het jaar daarvoor.