Vijftig klimwanden voor kikkers en padden in de Gorcumse Lingewijk

VIDEOPadden en kikkers in de Gorcumse Lingewijk kunnen voortaan op eigen kracht uit de straatkolken klauteren. In vijftig regenputten worden uitklimmatjes geplaatst.