Volledig scherm
Altena wil personen met verward gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium gaan helpen met een wijk-ggd’er. Foto ter illustratie. © Annelies Vlaanderen

Proef met wijk-ggd’er in Altena duurt tot medio juni

De proef met de wijk-ggd’er in Altena die personen met verward gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium gaat helpen, gaat binnenkort van start. De proef duurt tot en met half juni.

In de voormalige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem, die sinds januari de fusiegemeente Altena vormen, is het aantal meldingen over verwarde personen de afgelopen jaren flink toegenomen. Zo kwamen in 2014 nog 52 klachten binnen, in de meest recente cijfers gaat het om 124 meldingen.

Nauwe samenwerking

Om deze problematiek beter aan te pakken, zetten de gemeente Altena en GGZ Breburg speciaal hiervoor een wijk-ggd’er in. Doel daarvan is om in nauwe samenwerking tussen politie en zorgpartners zo vroeg mogelijk met betrokkenen te bepalen welke aanpak en zorg de persoon met verward gedrag nodig heeft.

De wijk-ggd’er vormt de schakel tussen Openbare Orde en Veiligheid, en Zorg. Hij gaat snel op signalen van een persoon met verward gedrag af en schakelt de nodige hulp en zorg in. Om zo ervoor te zorgen dat deze persoon zelfstandig in de eigen omgeving kan blijven wonen en deelnemen aan de samenleving. 

Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Altena en omstreken? Schrijf je hier in!