Het terrein in Spijk, begin dit jaar. Inmiddels zijn de bassins om regenwater op te vangen in werking en is er volgens Sent One ook een waterzuiveringsinstallatie.
Volledig scherm
Het terrein in Spijk, begin dit jaar. Inmiddels zijn de bassins om regenwater op te vangen in werking en is er volgens Sent One ook een waterzuiveringsinstallatie. © Cor de Kock

GGD: Omwonenden lopen geen gevaar door vervuiling golfbaan Spijk

De vervuiling die de aanleg van een golfbaan in Spijk al langer dan een jaar lam legt, is niet gevaarlijk voor omwonenden. Mits zij niet op het terrein zelf komen, meldt de GGD. Intussen kan de aanleg van de golfbaan nog altijd niet verder.

Zolang omwonenden niet op het terrein van de golfbaan-in-aanleg aan de Haarweg komen, de aannemer zorgt dat er geen stof van de staalslakken (de opvulling waar het allemaal om te doen is) opwaait en niemand direct huidcontact heeft met water dat in aanraking kwam met die staalslakken, is er niets aan de hand. 

Gebeurt dat onverhoopt wel, dan is dat niet meteen levensgevaarlijk, maar kan er wel sprake zijn van beschadiging van de huid of irritatie aan ogen en luchtwegen. Dat schrijft gezondheidsdienst GGD na een onderzoek naar de vervuiling bij de aanleg van de golfbaan.

Quote

De omgevings­dienst blijft ons bestoken met detailvra­gen, bijvoor­beeld hoe de situatie over vier jaar is, maar dat weten we niet, behalve dan dat er géén gevaar is voor het milieu

Theo Witjes, Sent One

Ruim een jaar geleden werd de aanleg van een extra golfbaan van The Dutch, tegenover de huidige, stilgelegd wegens ‘ernstige vervuiling’. De staalslakken, een restproduct uit de staalproductie die bedoeld waren als opvulling van een geluidswal, waren volgens de omgevingsdienst Rivierenland (ODR) niet op de juiste wijze toegepast. Sindsdien is het vervuilde gebied afgedamd en wordt regenwater opgevangen, zodat de metalen zich niet via oppervlakte- en grondwater verder verspreiden.

Vierde versie

Aannemer Sent One is verplicht om, samen met golfbaan The Dutch, de vervuiling zoveel mogelijk teniet te doen en verdere vervuiling te voorkomen. De plannen die beide bedrijven daar meermaals voor indienden, zijn steeds afgekeurd.

West Betuwe laat in antwoord op vragen van het CDA weten dat de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) inderdaad nog niet akkoord is. ‘Er is nog geen overeenstemming over het plan van aanpak’. Theo Witjes van Sent One zegt inmiddels de vierde versie te hebben ingeleverd. Dat was volgens hem rond 9 maart. Er is nog geen reactie op gekomen. ,,Wel van Waterschap Rivierenland, dat is akkoord.’’ 

Het verhaal gaat onder de foto verder.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) doet in augustus 2019 in het bijzijn van waterschap Rivierenland onderzoek.
Volledig scherm
Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) doet in augustus 2019 in het bijzijn van waterschap Rivierenland onderzoek. © AD

Het plan komt erop neer dat de staalslakken die er nog liggen worden ingepakt, zodat ze geen metalen meer afscheiden. Daarna wordt de geluidswal verder aangelegd met een andere vulling. Het werk kan zonder groen licht echter niet worden gestart. Witjes: ,,ODR blijft ons steeds bestoken met detailvragen. Bijvoorbeeld hoe de situatie over vier jaar is. Maar dat weten we niet. Behalve dan dat ik kan garanderen dat er geen gevaar is voor het milieu.’’

Mediator

De CDA-fractie van West Betuwe heeft inmiddels voorgesteld om een bemiddelaar in te zetten om uit de impasse te komen. Het college van West Betuwe vindt zo’n mediator niet nodig, omdat nu ‘technisch deskundigen aan zet zijn.’

De voornaamste kritiek op het plan van Sent One is dat het werk niet ‘controleer- en handhaafbaar’ is, aldus het college. En er is ‘te weinig waarborg voor de milieuveiligheid van het gebied en haar omgeving.’ Wat daarmee bedoeld wordt, blijft in het midden.

De CDA-fractie wilde ook weten wat de financiële gevolgen voor de gemeente West Betuwe zijn, nu de aanleg van de en 9-holesbaan met geluidswal al sinds 22 maart 2019 stil ligt. Het college van West Betuwe zegt daar nog geen zicht op te hebben, maar wel te proberen ‘de financiële gevolgen zoveel als mogelijk te beperken.’