Volledig scherm
Haven in Werkendam. © Google Maps

‘De toekomstplannen voor de Werkendamse haven zijn mooi, maar kan de uitbreiding niet sneller?’

De toekomstplannen voor de Werkendamse haven zijn mooi, maar kan de uitbreiding niet sneller? Verantwoordelijk wethouder Matthijs van Oosten belooft daarnaar te kijken.

De grote vraag is hoe de haven in Werkendam zich in de toekomst moet ontwikkelen. Vaststaat is dat er behoefte is aan uitbreiding op de korte en lange termijn, zo rond 2030. Daarnaast liggen er nog andere opgaven, zoals ruimte voor de rivier, waterveiligheid, waterkwaliteit, natuurontwikkeling, scheepvaart en laagwaterproblemen.

De gemeente Altena heeft samen met andere instanties een toekomstvisie opgesteld met daarin de plannen en ambities voor de haven. Gebleken is dat de politiek in Altena positief is over de plannen van het college, maar de partijen zien liever dat ze sneller worden gerealiseerd. En er klinkt Naast veel waardering en complimenten waren er kritische opmerkingen en suggesties. Het mag volgens Arjan Versluis (SGP) namelijk niet zo zijn dat de gemeente Altena ten behoeve van het rijk inlevert zonder er wat voor terug te krijgen. Hij doelde vooral op het opofferen van de uiterwaard.Versluis wil bovendien snel dat er duidelijkheid wordt gegeven aan de buitendijks gelegen bedrijven die vanwege de uitbreidingsplannen van de haven zouden moeten verdwijnen. ,,Die ambitie is wellicht te groot voor het graven van een nevengeul’’, meent Jan Kolff (VVD) bovendien.

Quote

Ze kijken anders naar de andere kant van de rivier

Vinger aan de pols

Volgens Versluis liggen er in de oude haven veel locaties waarmee niets meer gedaan wordt. Vraagtekens plaatst hij verder bij de noodzaak van uitbreiding van de recreatiehavens. Christian Alderliesten (Progressief Altena) stelt voor energieopwekking uit waterkracht mee te nemen.

Raadslid Pauline van den Tol van Burgerstem Altena zag de uitbreiding van de haven graag eerder omdat de watergerichte bedrijven er behoefte aan hebben. ,,Ze kijken anders naar de andere kant van de rivier.’’

Wethouder Matthijs van Oosten belooft na te gaan of door externe financiering door bedrijven de uitbreiding naar voren kan worden gehaald. Voorzichtig zal hij zijn met de uitbreiding van de recreatiehavens. Tevens houdt hij de vinger aan de pols dat de gemeente voldoende terugkrijgt voor wat ten behoeve van de maatregelen van het rijk wordt ingeleverd.

De gemeenteraad praat later dit jaar verder over de uitbreiding van de Werkendamse haven.