Volledig scherm
Een wooncomplex in Rijswijk, waar arbeidsmigranten wonen. De gemeente Altena neemt de conclusies van de adviesgroep die zich over huisvesting buigt uiteindelijk integraal over. Wel moet de gemeenteraad er uiteindelijk nog mee akkoord gaan. © Beeld Werkt

‘Arbeidsmigranten Altena niet op recreatieparken of in reguliere woningen’

Arbeidsmigranten in de gemeente Altena moeten niet gehuisvest worden op recreatieparken of in reguliere woningen, maar kunnen onder voorwaarden wel terecht in leegstaande panden. Dat zijn de belangrijkste - voorlopige - conclusies van de Adviesgroep Huisvesting Arbeidsmigranten. 

Vandaag bogen vertegenwoordigers van bedrijven, uitzendbureaus, huisvesters, landbouworganisatie ZLTO en organisatie op het gebied van onderwijs, welzijn en volksgezondheid zich de hele dag over hoe Altena om moet gaan met de huisvesting van arbeidsmigranten. Ook inwoners en migranten zelf schoven aan tijdens gesprekssessies in het Altena College in Sleeuwijk. ,,Op deze manier maken we beleid niet van achter een bureau, maar vanuit de belanghebbenden zelf. Het is namelijk niet de vraag óf we hier iets mee moeten, maar hoe”, aldus wethouder Matthijs van Oosten, die aan het eind van de dag de conclusies van de adviesgroep in ontvangst nam.

Win-winsituaties

De ruim dertig leden tellende groep oordeelt onder meer dat huisvesting op recreatieparken en in reguliere woningen niet wenselijk is, maar dat migranten eventueel wel terecht kunnen in bestaande (leegstaande) gebouwen in Altena.  ,,Als daarbij een win-winsituatie ontstaat voor de buurt. Bijvoorbeeld wanneer er in een leegstaande school ook plek komt voor jongeren”, zo vatte de dagvoorzitter het samen. ,,Wat over de hele breedte geldt is dat kwaliteit voorop moet staan. Dus geen verrommeling of gettovorming.‘’

De adviesgroep wil binnenkort een vervolgsessie plannen, waarbij het advies aan de gemeente definitief wordt gemaakt. Dan wordt ook verder gekeken naar mogelijke huisvesting nabij of op industrieterreinen en op percelen van bedrijven zelf. Daarover werd in Sleeuwijk nog geen duidelijke visie geformuleerd. ,,Huisvesting bij bedrijven is ook een lastige. Als werknemer word je dan heel afhankelijk van je werkgever. Het is dus goed om daar kritisch naar te kijken”, aldus Van Oosten. ,,Maar het is goed om te zien hoe ver de adviesgroep nu al is gekomen.”

Gemeenteraad

Het uiteindelijke advies van de groep wordt door het college van burgemeester en wethouders integraal overgenomen en voorgelegd aan de gemeenteraad. Wethouder Van Oosten: ,,Op die manier willen we met beleid komen waar breed draagvlak voor is. We mikken erop om het advies voor het einde van het jaar rond te hebben, zodat de raad er begin volgend jaar over kan spreken.”

De vraag waar arbeidsmigranten kunnen worden gehuisvest zonder overlast voor henzelf of de omgeving, houdt Altena al langer bezig. Het huidige beleid stamt nog uit 2012. Een recente proef waarbij ondernemers een jaar lang een vergunning krijgen voor grootschalige wooncomplexen op bijvoorbeeld bedrijventerreinen, loopt niet zoals gehoopt. Die constructie, waarbij de huisvesting na een jaar mogelijk weer moet stoppen, weerhoudt initiatiefnemers er vaak van te investeren.

Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Altena en omstreken? Schrijf je hier in!