Volledig scherm
De kerncentrale in Doel. © ANP

Is Doel écht te link?

BERGEN OP ZOOM - Voor een tsunami hoeft het Zeeuws-Brabantse deltagebied niet te vrezen. Maar betekent dat ook dat een herhaling van de kernramp in het Japanse Fukushima hier ondenkbaar is?

Voor het antwoord valt te vrezen, gelet op de brandbrief van de Belgische nucleaire toezichthouder Jan Bens (FANC) waarover deze krant woensdag berichtte. Deze brief over de kerncentrale in Doel werd in juli verstuurd aan exploitant Engie Electrabel. Bens concludeert onder meer het volgende: 'Er is brandgevaar, risico op kernsmelting en een schaamteloos nonchalante veiligheidscultuur.'

Dat is geen kleinigheid. Zulke harde conclusies trok het FANC niet eerder. Geen wonder dat de lokale politiek in Nederlandse grensgemeenten als Woensdrecht, Bergen op Zoom en Roosendaal gealarmeerd is.

Jaren
De controverse rond de verouderde kerncentrale van Doel speelt al jaren, maar heeft tot nu toe niet geleid tot ingrijpen van hoger hand. En 'van hoger hand' moet hier in de eerste plaats uitgelegd worden als 'internationaal'. Als er iets aan een kerncentrale schort, en zeker als die centrale aan de grens van twee landen ligt, dan is dit uiteraard een internationale kwestie.

Dat heeft de kernramp in Tsjernobyl in 1986 wel duidelijk gemaakt. Nadat de reactor van de centrale midden in de nacht ontplofte, trok een grote radioactieve gifwolk over Noord-Europa. Het waren de Zweden die de noodklok luidden.

Een kerncentrale is lang gezien als een noodzakelijk kwaad. De gevaren werden voor lief genomen. Bij voorkeur bouwden landen hun centrale aan de grens. Dan was het eigen risico het laagst. Tsjernobyl ligt in de Oekraïne aan de grens met Wit-Rusland.

Beide waren destijds deelrepublieken van de voormalige Sovjet-Unie, maar toch... De centrale van Doel ligt aan de grens met Nederland, de centrale van het Nederlandse Borssele ligt op zijn beurt hemelsbreed niet ver van België. Een melt down van de centrale in het Waalse Tihange zal ook Nederland, Duitsland en Luxemburg direct raken. De kerncentrale in het Duitse Emsland ligt in de achtertuin van Drenthe.

Gevaren
De Europese Commissie is zich terdege bewust van de gevaren. Vier jaar geleden onderwierp de Commissie de 134 kerncentrales in de Europese Unie aan een zogenaamde 'stresstest' en de resultaten waren op zijn zachtst gezegd zorgwekkend. Vrijwel alle centrales bleken niet bestand tegen grote ongelukken en natuurrampen. Met name de 58 centrales in Frankrijk vormen een gevaar.

Er is 25 miljard euro voor nodig om alle centrales in Europa rampbestendig te maken, al is inmiddels duidelijk dat de centrales in Duitsland uit de dienst worden gehaald.

Ondanks de tekortkomingen hoefde geen enkele centrale meteen de poorten te sluiten, wat op zich niet zo vreemd is. Een centrale sluit je immers niet zomaar van de ene op de andere dag. De gevolgen daarvan zouden voor de energievoorziening in het betreffende land te groot zijn. Veel centrales werden wel onder de loep genomen en kregen (of krijgen) een 'grote beurt'. De centrale bij Borssele onderwierp zich naar aanleiding van de ramp in Japan aan een zelfonderzoek dat leidde tot vijftien verbeterpunten.

Handelen
In Doel liggen de kaarten echter anders dan in het nabijgelegen Borssele. Hier zijn de problemen niet alleen van technische en/of bouwkundige aard, maar hebben ze ook te maken met het handelen van de mens. Of juist met het achterwege blijven van dat handelen.

Althans, als we afgaan op de opmerkingen van FANC-voorzitter Jan Bens. Er zou in Doel een loopje worden genomen met de veiligheid. Dat juist het FANC met deze verwijten komt, is opmerkelijk.

De Belgische nucleaire waakhond lijkt niet honderd procent onafhankelijk, zo bleek eerder dit jaar uit een uitgelekt zelfonderzoek van het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle). Economische belangen zouden zwaar meewegen zwaar bij besluiten om kerncentrales al dan niet in bedrijf te houden, ook als er haarscheurtjes in reactorvaten zijn geconstateerd zoals in Doel 3 en Tihange 2.

Medewerkers zouden bezorgd zijn over de toenemende politieke en economische druk om kerncentrales open te houden, omdat de centrales in Doel en Tihange goed zijn voor de helft van de benodigde stroom in België.

Noodklok
En nu is het juist de toezichthouder van het FANC die de noodklok luidt en het heeft over 'risico op kernsmelting'. Dat zegt iets. "We moeten er in Nederland meer bovenop zitten", zegt Bert Zwiers van Benegora (Belgisch Nederlands Grensoverleg Regio Antwerpen).

"Het FANC is opnieuw met kritiek naar buiten gekomen, maar nu in veel hardere bewoordingen. We hadden bij de Belgische Raad van State al bezwaar gemaakt tegen het doorgaan van Doel. Die procedure zullen we voortzetten. Al duurt het nog zo lang."

Electrabel laat in een persbericht weten er alles aan te doen om de veiligheid te waarborgen. Volgens het energiebedrijf heeft het FANC te voorbarig gereageerd op de voortgangsrapporten over de aanpassingen van Doel.

Het is de vraag of deze sussende woorden van Electrabel aankomen in België en Zuid-Nederland. Een nog grotere vraag is wie er gaat ingrijpen in de centrale van Doel. De Belgische regering heeft een eerdere uitspraak van de Raad van State genegeerd.

Zwiers: "Volgens het verdrag van Aarhus is België verplicht zijn buurlanden te consulteren over de toekomst van de kerncentrale in Doel. Maar in werkelijkheid ligt de beslissingsbevoegdheid bij de nationale regering. Dit is tegenstrijdig. Daarom zijn wij weer een zaak begonnen bij de Raad van State."

De vraag is of wachten op een uitspraak wel verantwoord is. De opstelling van het FANC geeft aanleiding om te denken dat snel ingrijpen geboden is.