Boeren hebben alweer flink te kampen met de droogte. Zo ook vader en zoon Are en Jorick Maris.
Volledig scherm
Boeren hebben alweer flink te kampen met de droogte. Zo ook vader en zoon Are en Jorick Maris. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

In sommige delen van West-Brabant per direct onttrekkingsverbod ingesteld vanwege aanhoudende droogte

Vanwege de aanhoudende droogte stelt waterschap Brabantse Delta de eerste onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater van dit seizoen in. Dat houdt in dat er in bepaalde gebieden geen water meer uit watergangen en aangesloten sloten en beken gehaald mag worden voor bijvoorbeeld beregening van het land.

Het gaat om de stroomgebieden van de Brandse Vaart en Zijbeken en de stroomgebieden Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop. De gebieden liggen in de gemeenten Breda, Etten-Leur, Rucphen, Zundert en Halderberge. Voor de overige gebieden geldt volgens het waterschap (nog) geen onttrekkingsverbod. De verboden gaan vandaag in en gelden tot een nader vast te stellen datum. Het waterschap controleert of iedereen zich aan het verbod houdt.

Droge periode

Volgens Kees de Jong, dagelijks bestuurslid waterschap Brabantse Delta, moeten we zuinig omgaan met water. ,,We hebben te maken met een droge periode, al vroeg in het jaar. Afgelopen winter hebben we samen met agrariërs en natuurterreinbeheerders het water goed en lang vastgehouden, maar nu haalt de natuur ons in.” 

De onttrekkingsverboden zijn volgens De Jong nodig om verdroging in het gebied tegen te gaan. ,,Daarom doe ik nu een oproep om zuinig om te gaan met het water dat er nog is, om ergere verdroging te voorkomen.”