Te huur-bord
Volledig scherm
Te huur-bord © ANP

VVD’er Daniel Koerhuis: ‘Zet statushouder ook in de rij voor sociale huur’

OpinieDoordat statushouders in veel gemeenten voorrang krijgen bij sociale huur, vallen andere mensen buiten de boot. VVD’er Daniel Koerhuis vindt daarom dat zij ‘gewoon op hun beurt moeten wachten’.

Quote

Een alleen­staan­de moeder krijgt géén voorrang. Dat kan ik niet uitleggen.

We wonen met 17 miljoen mensen op een klein postzegeltje dat Nederland heet. In een huis, een appartement, een woonwagen, op een zoldertje, een kamer of een woonboot.

We hebben ook huizen voor mensen die misschien net te weinig te besteden hebben voor een huis voor hun gezin. Dan dragen we allemaal wat bij en zo regelen we voor die mensen een sociale huurwoning. Al met al hebben we het goed voor elkaar. Dat hebben we samen opgebouwd en dat moeten we koesteren. Een fijn huis is belangrijk voor iedereen.

Ik zeg dit omdat we die sociale huurwoning dreigen te verliezen. Er zijn immers, net als voor veel andere huizen, lange wachtlijsten. Maar in tegenstelling tot andersoortige woningen gaan de nieuwe sociale huurwoningen die we bouwen allemaal naar statushouders. Zij hebben in veel gemeenten namelijk voorrang.

Als we doorgaan met het toewijzen van sociale huurwoningen aan statushouders worden de wachtlijsten nooit korter. De cijfers liegen er niet om. De afgelopen drie jaar zijn er gemiddeld 18.000 sociale huurwoningen per jaar toegewezen aan statushouders. Er worden ruim 15.000 sociale huurwoningen per jaar bijgebouwd. Dat de wachtlijsten toenemen door die voorrangsregeling is duidelijk.

Principieel

Deze cijfers zijn niet de belangrijkste reden waarom ik af wil van deze regeling. Mijn wens is principieel. Voorrang voor statushouders is niet uit te leggen, oneerlijk en het leidt bovendien niet tot snellere integratie.

Ik kan niet uitleggen aan een alleenstaande moeder dat zij geen voorrang krijgt en een statushouder wel. Of aan een gescheiden man dat hij geen voorrang krijgt, maar een statushouder wel.

Of aan een verpleegkundige die dicht bij zijn of haar werk moet wonen dat hij of zij geen voorrang krijgt, maar een statushouder wel.

Als het écht nodig is willen we best voorrang geven. Aan een vrouw die mishandeld wordt en snel een woning nodig heeft bijvoorbeeld. Of een statushouder die niet veilig is in een azc omdat hij op mannen valt. Dat zijn eerlijke uitzonderingen. Maar een hele groep voorrang geven omdat deze mensen uit een ander land komen? Dat is oneerlijk.

Flexibele woningen

Op initiatief van de VVD is de landelijke voorrangsverplichting anderhalf jaar geleden al afgeschaft. Gemeenten kunnen nu de voorrangsregel die er vaak op lokaal niveau nog is afschaffen.

Dat betekent niet dat statushouders langer in een azc moeten blijven. Het rijk helpt gemeenten bij het creëren van flexibele, tijdelijke woningen voor statushouders. Zij kunnen daar wonen terwijl ze, net als ieder ander, gewoon op hun beurt wachten om een sociale huurwoning te krijgen.

Daniel Koerhuis is VVD-woordvoerder voor wonen en bouwen in de Tweede Kamer.