Tabaksfabrikant probeert GroenLinks-Kamerlid te rekruteren: ‘Schaamteloos’

Video, updateTabaksfabrikant Imperial Tobacco (Gauloises, Drum en Van Nelle) heeft via een rekruteringsbureau een Kamerlid van GroenLinks, Paul Smeulders, benaderd voor een lobby-functie. Tijdens een telefoongesprek probeert een recruiter Smeulders ook te bewegen zijn kritische mening en die van GroenLinks over tabak bij te stellen.

Dat blijkt uit een gepubliceerde geluidsopname (zie video-fragment) die het GroenLinks-Kamerlid recent heimelijk heeft gemaakt van een telefoongesprek met een vrouwelijke recruiter die spreekt namens Imperial Tobacco. Tijdens het gesprek vraagt de recruiter of Smeulders het ‘een uitdaging’ zou vinden om ‘een beetje de visie te veranderen, misschien binnen de partij ook'.

Gedurende deze conversatie zegt de anonieme recruiter, wier stem door GroenLinks is vervormd om haar privacy te beschermen, ook dat ze meerdere Kamerleden voor een public affairs-functie heeft benaderd. ,,En ik heb ook positieve reacties gekregen.” 

Lobbyregels omzeilen

Quote

Uitermate schokkend en schandalig. De tabaksindu­strie mag volgens een internatio­naal verdrag geen invloed hebben op de totstandko­ming van beleid. Ze proberen het toch

Advocate Bénédicte Ficq

Smeulders: ,,Schaamteloos dat tabaksfabrikanten Tweede Kamerleden polsen om voor hen te werken en het partijstandpunt te helpen veranderen. Op deze manier gebruiken zij een sluiproute om de strenge lobbyregels te omzeilen en zo invloed te hebben op overheidsbeleid. Als partij zijn wij hiervan niet gediend.”

GroenLinks wil na deze gebeurtenis dat er een register komt, waarin Kamerleden contacten met de tabaksindustrie openbaar moeten maken. Net zoals ambtenaren bij ministeries moeten doen. Overigens was Smeulders - voordat hij Kamerlid werd - lobbyist voor Natuurmonumenten.

,,Uitermate schokkend en schandalig.” Zo kwalificeert advocate Bénédicte Ficq de poging van deze tabaksfabrikant om volgens haar een Kamerlid te beïnvloeden. ,,De tabaksindustrie mag volgens een internationaal verdrag geen invloed hebben op de totstandkoming van beleid. Ze proberen het toch, zien we nu.”

Ficq, die eerder tevergeefs probeerde een rechtszaak aan te spannen tegen de tabaksindustrie, vindt het idee van GroenLinks voor een openbaar register interessant. Maar ze roept ook staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, preventie) op om in te grijpen. ,,Hij moet wettelijk sancties vastleggen voor overtreding van de regels door de tabaksindustrie.”

Beleid beschermen

Quote

Bij het vaststel­len en invoeren van beleid op het gebied van volksge­zond­heid als het gaat om de controle op tabak, zullen partijen alles doen om dit beleid te beschermen tegen commerciële en andere belangen van de tabaksindu­strie

Artikel 5.3 van het betreffende WHO-verdrag

Het internationale verdrag waarover de advocate spreekt, stelt letterlijk: ,,Bij het vaststellen en invoeren van beleid op het gebied van volksgezondheid als het gaat om de controle op tabak, zullen partijen alles doen om dit beleid te beschermen tegen commerciële en andere belangen van de tabaksindustrie, in overeenstemming met nationale wetgeving.”

Dit betekent in de praktijk dat in ieder geval de Rijksoverheid (zoals de staatssecretaris op Volksgezondheid) geen ontmoetingen heeft met de tabaksindustrie. Onder Kamerleden wordt wisselend gedacht over de vraag of het toegestaan en wenselijk is om, naast gesprekken met de anti-rooklobby, ook te praten met lobbyisten van tabaksconcerns.

GroenLinks heeft ook schriftelijke correspondentie openbaar gemaakt waaruit zou blijken dat het om een medewerkster gaat van Imperial Tobacco. De functie waar Smeulders voor in aanmerking zou komen, was die van public affairs manager in Oosterhout. Bij het tabaksconcern Imperial Tobacco Benelux werken ruim 700 mensen, verspreid over vier vestigingen in België en Nederland.

Reactie fabrikant

Imperial Tobacco Nederland laat via een schriftelijke reactie weten op dit moment een vacature te hebben voor een Public Affairs manager in Nederland. ,,Daarvoor heeft het een onafhankelijk rekruteringsbureau ingeschakeld dat helpt bij de benadering van potentiële kandidaten.”

Verder meldt het bedrijf: ,,Gezien de aard van het werk, zoals het uitleggen van de standpunten van het bedrijf bij de overheid, inclusief de Tweede Kamer, kan een politiek netwerk voor een Public Affairs manager van toegevoegde waarde zijn. Het is niet uitzonderlijk dat een recruiter een zo breed mogelijk spectrum aan kandidaten benadert waaronder mensen die actief zijn in de politiek.”

Volgens de tabaksfabrikant is het niet verboden voor een onafhankelijke recruiter om contact op te nemen met mensen wiens profiel mogelijks aansluit bij een bepaalde functie. ,,Ten slotte hebben wij bedenkingen bij het feit dat het gesprek in kwestie werd opgenomen en vervolgens online geplaatst zonder medeweten van de gesprekspartner.”

In schriftelijke correspondentie met Smeulders gaf de recruiter na het geheim opgenomen telefoongesprek verder nog aan dat het haar niet duidelijk was dat ‘het protocol omtrent de connectie tussen de overheid en de tabaksindustrie ook voor Tweede Kamerleden geldt’.

,,Ik kreeg, zoals gezegd, tot nu toe slechts positieve reacties van Tweede Kamerleden.”

Paul Smeulders
Volledig scherm
Paul Smeulders © GroenLinks