Een verpleger in het ziekenhuis.
Volledig scherm
Een verpleger in het ziekenhuis. © ANP

Kabinet wil salaris flexwerkers in de zorg begrenzen

Flexwerkers in de zorg zijn straks niet meer vrij om torenhoge tarieven te rekenen voor hun diensten. Hun prijs moet ‘in redelijke verhouding staan’ tot de loonkosten van een medewerker in dienst. Belangenclubs in de zorg en regeringspartijen VVD en D66 zijn onaangenaam verrast.

De zorg telde in 2018 in totaal 188.000 flexwerkers, zo’n 15 procent van het totaal. Het gaat om een combinatie van mensen met flexibele contracten en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Hun aantal steeg in de sector Zorg en Welzijn met 13 procent tussen 2010 en 2018.

Het kabinet maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. ,,De toename van het aantal flexwerkers bij onder andere ziekenhuizen, ggz-instellingen of in de ouderenzorg leidt tot risico’s in termen van continuïteit, kwaliteit of hogere kosten”, schrijven de bewindslieden op Volksgezondheid.

En vooral die kosten rijzen de laatste jaren de pan uit door de extra uitgaven aan flexwerkers: ze zijn bijna verdubbeld in de gehandicaptenzorg en de ggz. In de verpleeg- en thuiszorg bedroeg de stijging bijna 55 procent, bij de ziekenhuizen 23 procent.

Bemiddelingsbureaus

Quote

De zorginstel­ling en cliënt zijn gebaat bij voldoende uitgeruste en toegeruste medewer­kers tegen een redelijk en passend loon of uurtarief

Brief kabinet

De tussenkomst van dure bemiddelingsbureaus zorgt voor hogere tarieven en ook variëren de rekeningen van zzp’ers sterk. Dus grijpt het kabinet in, want het gaat hier om publieke gelden. En: ,,De zorginstelling en cliënt zijn gebaat bij voldoende uitgeruste en toegeruste medewerkers tegen een redelijk en passend loon of uurtarief.”

Er gaat een nog te bepalen maximumtarief komen, waarin de kosten voor pensioenopbouw en de premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering zitten. Het ministerie van Volksgezondheid zal met werkgevers en werknemers kijken naar werkafspraken over deze begrenzing. Tegelijk wordt onderzocht om via de zorginkopers het tarief te maximeren.

Uit een enquête van SoloPartners, de brancheorganisatie voor zelfstandige zorgprofessionals, blijkt dat flexwerkers nu gemiddeld een tarief hanteren van 42 euro per uur. ,,Een verrassend standpunt”, aldus SoloPartners over de kabinetsplannen. ,,Hoe dit maximumtarief tot stand komt en of dit überhaupt haalbaar is, gaan wij op de voet volgen.”

Zzp’ers helemaal niet duurder 

Quote

Ik zie liever dat De Jonge zich inzet om de banen van zzp’ers weer aantrekke­lijk te maken

VVD-Kamerlid Kelly Regterschot

Lex Tabak, specialist ondernemerschap in de zorg, vindt de visie van het kabinet ‘heel bijzonder’, want hij heeft berekend dat zzp’ers helemaal niet duurder zijn als ziekteverzuim wordt meegerekend. Daarnaast verbaast Tabak zich erover dat het kabinet denkt met de sociale partners te kunnen besluiten over tarieven van flexwerkers. ,,Dat zou een unieke stap zijn en ik vraag me af of het is toegestaan.”

Regeringspartij VVD is niet blij met het kabinetsplan. ,,Minister De Jonge stelt nu de flexwerkers inclusief de zzp’ers die werken in de zorg ter discussie, terwijl zij op dit moment bijdragen aan de oplossing”, vindt Kamerlid Kelly Regterschot. ,,Ik zie liever dat De Jonge zich inzet om de banen van zzp’ers weer aantrekkelijk te maken, waardoor mensen definitief weer kiezen voor de zorg. Dát moet De Jonge oppakken.”

Ook D66 is kritisch. ,,Een wettelijk maximumtarief voor zzp’ers zien wij echt niet zitten”, stelt Kamerlid Marijke van Beukering. ,,En ik betwijfel ook of dat juridisch zomaar kan. Dat zijn namelijk ook ondernemers, die zelf hun prijs mogen bepalen.”

De Tweede Kamer praat donderdag met het kabinet over de arbeidsmarkt in de zorg.